Windows 10 | Probleem met hoge DPI-schaal

Probleem

Photoshop biedt geen ondersteuning voor het overschrijven van DPI-schaalwerking in Windows 10. Gebruikers die deze instelling overschrijven, ervaren mogelijk problemen met de Photoshop-gebruikersinterface. Mogelijke problemen zijn:

 • Het startscherm, het deelvenster Bibliotheek en andere extensiedeelvensters worden niet goed geschaald (worden te klein en verschoven weergegeven)
 • Vervolgkeuzemenu's worden niet uitgelijnd met de bovenste menubalk
 • Er wordt voortdurend een draaiende cirkel naast de cursor weergegeven
 • Het canvas is niet gecentreerd in het documentvenster en wordt niet uitgelijnd op linialen

Oplossing

 1. Sluit Photoshop af.
 2. Ga in Windows Verkenner naar de Photoshop-installatiemap.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Photoshop.exe in de installatiemap en selecteer Eigenschappen.
 4. Schakel over naar het tabblad Compatibiliteit in het dialoogvenster dat verschijnt.
 5. Schakel Gedrag van hoge DPI-schaalbaarheid negeren in de groep Instellingen uit.
 6. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 7. Start Photoshop opnieuw.
   

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?