Fout: Dit item kan niet rechtstreeks worden bewerkt in Photoshop

Met het kopiëren en plakken van middelen uit andere Adobe-toepassingen wordt standaard een slim object gemaakt dat is gekoppeld aan Bibliotheken.
Wanneer u in Photoshop aan de bibliotheek gekoppelde middelen probeert te bewerken, wordt de volgende melding weergegeven:

  • Dit item kan niet rechtstreeks worden bewerkt in Photoshop, maar kan wel in het document worden geplaatst. U kunt het item plaatsen door het in een geopend document te slepen.

Oplossing

Als u het middel wilt bewerken, opent u de toepassing waarin het is gemaakt en dubbelklikt u op het middel in het deelvenster Bibliotheken. Als het middel bijvoorbeeld in Illustrator is gemaakt, opent u Illustrator en dubbelklikt u op het middel in het deelvenster Bibliotheken om het te bewerken. Vervolgens keert u terug naar Photoshop om het bijgewerkte middel in uw document te bekijken.

Als u het middel niet wil koppelen via het deelvenster Bibliotheken, kunt ook de optie Voeg toe aan mijn huidige bibliotheek uitschakelen in het dialoogvenster Plakken in Photoshop. Hierdoor wordt het middel in uw document ingesloten. Het wordt niet via uw deelvenster Bibliotheken gekoppeld en andere documenten die het middel bevatten worden niet bijgewerkt.

Photoshop CC 2015.1-item kan niet worden bewerkt

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?