Acties ontbreken

Probleem: acties verdwijnen wanneer u Photoshop bijwerkt of Photoshop op een nieuwe computer installeert.

Oplossing 1: handelingen opslaan en laden

Gebruik een van de onderstaande oplossingen om handelingen van de ene naar de andere versie van Photoshop te migreren of om deze te migreren van Photoshop op de ene computer naar Photoshop op de andere computer.

Bronlocatie van handeling: handelingen opslaan als .atn-bestand

 1. Start Photoshop en ga naar Venster > Handelingen.

 2. Klik in het vervolgmenu Acties op Nieuwe set. Voer een naam in voor de nieuwe set handelingen.

 3. Zorg ervoor dat de nieuwe set handelingen is geselecteerd. Sleep de set naar de handelingen die u aan deze set wilt toevoegen.

 4. Selecteer de set handelingen die u zojuist hebt gemaakt en kies Handelingen opslaan in het vervolgmenu van het deelvenster Handelingen. Photoshop maakt het ATN-bestand. Het .atn-bestand wordt standaard op de volgende locatie opgeslagen:

  • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versie>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <versie>\Presets\Actions

Doellocatie van handeling: handelingen laden

Volg onderstaande stappen om handelingen te importeren op een andere computer of in een andere versie van Photoshop.

 1. Start Photoshop en kies Venster > Handelingen.

 2. Kies Handelingen laden in het vervolgmenu van het deelvenster Handelingen. Selecteer het *.atn-bestand dat u wilt importeren. 

Oplossing 2: handelingen en voorinstellingen handmatig migreren

Volg de onderstaande stappen om acties te migreren naar een zojuist geïnstalleerde versie van Photoshop.

 1. Ga naar een van de volgende mappen op de bronlocatie van de handeling: 

  • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <version>\Adobe Photoshop <bronversie> Settings
  • (macOS) Users/<gebruikersnaam>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <bronversie> Settings
  Opmerking:

  In mappaden of namen die in de procedures worden vermeld, vervangt u de gedeelten tussen hoekige haakjes <> door de vereiste details. Vervang <gebruikersnaam> door uw gebruikersnaam. Vervang <versie> met het versienummer van uw Photoshop-versie.

 2. Kopieer het bestand Actions Palette. psp bestand  

 3. Plak het gekopieerde bestand in de volgende map van de doelinstallatie van Photoshop:

  • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <version>\Adobe Photoshop <doelversie> Settings
  • (macOS) Users/<gebruikersnaam>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <doelversie> Settings

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?