Verbeteringen in het 3D-deelvenster | Photoshop

 Beëindiging van 3D-functies in Photoshop

De 3D-functies van Photoshop worden in toekomstige updates verwijderd. Gebruikers die met 3D werken wordt aangeraden om de nieuwe Substance 3D-collectie van Adobe te verkennen, de volgende generatie 3D-tools van Adobe. Hier vindt u meer informatie over het beëindigen van de 3D-functies van Photoshop: Photoshop 3D | Algemene vragen over de 3D-functies die niet meer beschikbaar zijn.

In het deelvenster 3D in Photoshop kunt u gemakkelijker met 3D-objecten werken. In overeenstemming met het deelvenster Lagen is het deelvenster 3D nu opgesteld als een scènediagram of -structuur met hoofdobjecten en onderliggende objecten.

U kunt op verschillende manieren werken met 3D-objecten in het scènediagram, zoals:

 • Objecten verwijderen
 • Objecten opnieuw ordenen
 • De volgorde van objecten omkeren
 • Objecten invoegen
 • Objecten dupliceren
 • Instanties maken van objecten
 • Objecten groeperen

U kunt deze opties kiezen in het contextmenu dat is gekoppeld aan een 3D-object. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of klik terwijl u Control ingedrukt houdt (Mac OS).

Bepaalde functies zijn niet beschikbaar voor bepaalde typen 3D-objecten.

Het 3D-deelvenster weergeven

 • Selecteer Venster > 3D.

Standaardinteractie

Interactie

Beschrijving

Gewenste bewerking…

Niet beschikbaar voor…

Een object verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde objecten
uit het scènediagram

 • Sleep het object naar de prullenbak of
 • Gebruik de opdracht Object verwijderen
  in het contextmenu

Objecten onder Scène, Omgeving en Weergave

Een object toevoegen

Hiermee voegt u een net of een voorinstelling voor een 3D-object toe

 1. Klik met de rechtermuisknop op het 3D-object.
 2. Selecteer in het contextmenu de gewenste optie voor het toevoegen van een object. Selecteer bijvoorbeeld Piramide toevoegen.

Objecten onder Omgeving
en Huidige weergave

Een object opnieuw rangschikken

Hiermee wijzigt u de positie van het geselecteerde object in het scènediagram

Sleep het object naar de nieuwe positie.

Objecten onder Scène, Omgeving en Huidige weergave

De volgorde van objecten omkeren

Hiermee wijzigt u de positie van de
geselecteerde objecten in het
scènediagram

 1. Selecteer de objecten.
 2. Selecteer in het contextmenu Objecten opnieuw ordenen.

Objecten onder Scène, Omgeving en Huidige weergave

Een object dupliceren

Hiermee dupliceert u het geselecteerde object

 1. Selecteer een object.
 2. Selecteer in het contextmenu
  de optie Objecten dupliceren.

Objecten onder Scène, Omgeving en Huidige weergave

Objecten groeperen

Hiermee groepeert u de geselecteerde objecten

 1. Selecteer de objecten.
 2. Selecteer Items groeperen in het contextmenu.

Materialen, beperkingen en objecten onder Scène en Omgeving

Objecten degroeperen

Hiermee degroepeert u een groep objecten

 1. Selecteer de groep.
 2. Selecteer Objecten degroeperen in het contextmenu.

Materialen, beperkingen en objecten onder Scène en Omgeving

Een instantie van een 3D-object maken

Een instantie van een 3D-object is een gekoppelde kopie die de wijzigingen bevat die in het oorspronkelijke object zijn aangebracht. Als u het object en de instantie onafhankelijk van elkaar wilt wijzigen, kunt u deze van elkaar loskoppelen.

Ga als volgt te werk om een instantie van een 3D-object te maken:

 1. Klik in het deelvenster 3D met de rechtermuisknop op het netobject. Klik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op Hoed.
 2. Selecteer Instantie-objecten in het contextmenu van het object. Zo wordt een instantie van het object gemaakt, bijvoorbeeld Hoed1.

Standaard wordt de instantie aan het oorspronkelijke object gekoppeld.

Photoshop - Instantie maken van een 3D-object
Gekoppelde instantie: in het object aangebrachte wijzigingen worden weerspiegeld in de instantie

Een instantie loskoppelen van het oorspronkelijke object

Wanneer u een instantie loskoppelt van het oorspronkelijke object, worden de wijzigingen in het oorspronkelijke object niet meer weerspiegeld in de instantie.

 1. Dubbelklik op het symbool in het deelvenster 3D.
 2. Selecteer in het contextmenu Instantie maken.
Photoshop - Een instantie loskoppelen van het oorspronkelijke object
Instantie losgekoppeld van het oorspronkelijke object

Adobe-logo

Aanmelden bij je account