Verplaats handelingen naar andere computers of naar andere versies van Photoshop.

Gebruik een van de onderstaande oplossingen om handelingen van de ene naar de andere versie van Photoshop te migreren of om deze te migreren van Photoshop op de ene computer naar Photoshop op de andere computer.

Oplossing 1: handelingen opslaan en laden

Bronlocatie van computer: Handelingen opslaan als .atn-bestand

 1. Start Photoshop en ga naar Venster > Handelingen.

 2. Klik op Nieuwe set in het vervolgmenu van het deelvenster Handelingen. Voer een naam in voor de nieuwe set handelingen.

 3. Zorg ervoor dat de nieuwe set handelingen is geselecteerd. Sleep de set naar de handelingen die u aan deze set wilt toevoegen.

 4. Selecteer de set handelingen die u zojuist hebt gemaakt en kies Handelingen opslaan in het vervolgmenu van het deelvenster Handelingen. Photoshop maakt het .atn-bestand. Het .atn-bestand wordt standaard op de volgende locatie opgeslagen:

  • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versie>\Presets\Actions
  • (macOS) Applications\Adobe Photoshop <versie>\Presets\Actions

Doellocatie van computer: Handelingen laden

Volg onderstaande stappen om handelingen te importeren op een andere computer of in een andere versie van Photoshop.

 1. Start Photoshop en kies Venster > Handelingen.

 2. Kies Handelingen laden in het vervolgmenu van het deelvenster Handelingen. Selecteer het *.atn-bestand dat u wilt importeren. 

Oplossing 2: handelingen en voorinstellingen handmatig migreren

Volg onderstaande stappen om handelingen naar een onlangs geïnstalleerde versie van Photoshop te migreren.

 1. Ga naar een van de volgende mappen op de bronlocatie van de handeling: 

  • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe
   Photoshop <versie>\Adobe Photoshop <versie> Settings
  • (macOS) Users/<gebruikersnaam>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <versie> Settings

  Opmerking:

  In de mappaden of mapnamen die in de procedure worden genoemd, dient u de delen tussen '<>' te vervangen door de bijbehorende gegevens. Vervang <gebruikersnaam> door uw gebruikersnaam. Vervang <versie> met het versienummer van uw Photoshop-versie.

 2. Kopieer het bestand Actions Palette.psp  

 3. Plak het gekopieerde bestand in de volgende map van de doelinstallatie van Photoshop:

  • (Windows) C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop <versie>\Adobe Photoshop <versie> Settings
  • (macOS) Users/<gebruikersnaam>/Library/Preferences/Adobe Photoshop <versie> Settings

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid