Functieoverzicht | Photoshop voor de iPad (versie van februari 2021)

Ontdek meer over de nieuwe functies die beschikbaar zijn in de Photoshop op de iPad-versie van februari 2021 (versie 2.1).

Anderen uitnodigen om te bewerken

Met de optie Uitnodigen om te bewerken in Photoshop op de iPad kunt u uw clouddocumenten nu eenvoudig met andere gebruikers delen en bewerken.

Voer de volgende snelle stappen uit om naadloos samen te werken aan uw clouddocumenten:

  1. Open een clouddocument in Photoshop op de iPad en tik op het pictogram Uitnodigen om te bewerken () in de rechterbovenhoek van de app.
  2. In het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken dat wordt geopend, kunt u personen toevoegen met wie u wilt samenwerken door hun e-mail-id's in te typen. Daarnaast kunt u ook een bericht toevoegen.
  3. Tik op de knop Uitnodigen om te bewerken om de uitnodiging te verzenden.
  4. Nadat u de uitnodiging hebt verzonden, worden de namen van de medebewerkers weergegeven in het gedeelte Leden van het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken. Als u het delen wilt verlaten omdat u een bestand niet meer hoeft te openen, beweegt u de cursor boven uw eigen naam en klikt u op Verlaten. Als u een andere medebewerker wilt verwijderen, beweegt u de cursor boven die naam en klikt u op
    Verwijderen.
Anderen vanaf uw iPad uitnodigen om uw clouddocumenten te bewerken
Anderen vanaf uw iPad uitnodigen om uw clouddocumenten te bewerken

Wanneer u de per e-mail ontvangen uitnodiging opent, gaat u naar Creative Cloud op het web waar u een voorvertoning van het gedeelde clouddocument kunt zien. U kunt nu kiezen om het gedeelde clouddocument in Photoshop op de iPad te openen en te bewerken.

Ga als volgt te werk om uw gedeelde clouddocumenten snel te vinden vanuit Photoshop op de iPad:

  1. Tik in het startscherm op het tabblad Uw werk in het navigatiedeelvenster aan de linkerkant.
  2. Tik onder Uw werk op Gedeeld met u om al uw gedeelde clouddocumenten weer te geven.
  3. Klik op en selecteer een document om het te openen en te bewerken.

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Voor gedetailleerde informatie over problemen die door klanten zijn gemeld, raadpleegt u Opgeloste problemen in Photoshop.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account