Beveiligingsupdates beschikbaar voor ColdFusion | APSB17-30
Bulletin-id Publicatiedatum Prioriteit
APSB17-30 12 september 2017 2

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingshotfixes uitgebracht voor ColdFusion 11 en de 2016-versie. Deze updates verhelpen een kritieke kwetsbaarheid voor het parseren van XML (CVE-2017-11286) en een belangrijke kwetsbaarheid voor XSS (Cross-site scripting) (CVE-2017-11285) die tot openbaarmaking van informatie kan leiden en bieden een oplossing voor onveilige Java-deserialisatie die tot externe code-uitvoering kan leiden (CVE-2017-11283, CVE-2017-11284).

Van toepassing op de volgende versies

Product Van toepassing op de volgende versies Platform
ColdFusion (versie 2016) Update 4 en eerdere versies Alles
ColdFusion 11 Update 12 en eerdere versies Alles

Oplossing

Adobe heeft aan deze update de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie bij te werken naar de nieuwste versies:

Product Bijgewerkte versie Platform Prioriteitsbeoordeling Beschikbaarheid
ColdFusion (versie 2016) Update 5 Alles 2 Technische opmerking
ColdFusion 11 Update 13 Alles
2 Technische opmerking

Adobe raadt klanten van ColdFusion aan hun installatie bij te werken aan de hand van de instructies in de relevante technische opmerkingen:

Klanten dienen ook de beveiligingsconfiguratie-instellingen toe te passen die worden aangegeven op de beveiligingspagina voor ColdFusion en de betreffende Lockdown Guides te raadplegen.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid Impact van kwetsbaarheid Ernst CVE-nummers
Onjuiste beperking van externe entiteitsverwijzing voor XML (XXE) Openbaarmaking van informatie Kritiek CVE-2017-11286
Onjuiste neutralisatie van invoer tijdens het genereren van webpagina's (Cross-site scripting)
Openbaarmaking van informatie Belangrijk
CVE-2017-11285
Deserialisatie van niet-vertrouwde gegevens Externe code-uitvoering Kritiek CVE-2017-11283, CVE-2017-11284

Dankbetuigingen

Adobe dankt de volgende personen en organisaties voor het melden van deze problemen en voor hun samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen:

  • Nick Bloor van NCC Group (CVE-2017-11283, CVE-2017-11284)
  • Daniel Sayk van Telekom Security (CVE-2017-11285)
  • Daniel Lawson van Depth Security (CVE-2017-11286)

Verklaring van afstand van Adobe

Licentieovereenkomst

Door het gebruik van software van Adobe Systems Incorporated of haar dochterondernemingen ("Adobe"), stem je in met de volgende bepalingen en voorwaarden. Als je niet instemt met deze bepalingen en voorwaarden, gebruik je de software niet. De bepalingen van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de installatie of download van een bepaald softwarebestand hoort, hebben prioriteit over de hieronder vermelde bepalingen.

De export en herexport van Adobe-softwareproducten wordt beheerst door de Export Administration-regelgeving van de Verenigde Staten en dergelijke software mag niet worden geëxporteerd of geherexporteerd naar Cuba; Iran; Irak; Libië; Noord-Korea; Soedan of Syrië of elk ander land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld. Daarnaast mag Adobe-software niet worden gedistribueerd aan personen die in de Table of Denial Orders, de Entity List of de lijst Specially Designated Nationals zijn opgenomen.

Door een Adobe software-product te downloaden of te gebruiken, geef je te kennen dat je geen staatsburger bent van Cuba; Iran; Irak; Libië; Noord-Korea; Soedan of Syrië of van elk land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld en dat je niet op de Table of Denial Orders, de Entity List of de lijst Specially Designated Nationals bent vermeld. Als de software bestemd is voor gebruik met een softwaretoepassing (de "hosttoepassing") die door Adobe is gepubliceerd, verleent Adobe je een niet-exclusieve licentie voor het exclusieve gebruik van dergelijke software met de Hosttoepassing; op voorwaarde dat je beschikt over een geldige licentie van Adobe voor de Hosttoepassing. Met uitzondering van wat hieronder is vermeld; wordt de software aan jou in licentie gegeven in overeenkomst met de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe die heerst over je gebruik van de Hosttoepassing.

BEPERKING VAN GARANTIES: JE STEMT ERMEE IN DAT ADOBE JE GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE HEEFT GEBODEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DAT DE SOFTWARE ONGEWIJZIGD ("AS IS") AAN JOU WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE. ADOBE VERLEENT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE; UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET; MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE IMPLICIETE GARANTIE BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; DE VERKOOPBAARHEID; DE VERKOOPWAARDE OF HET NIET-INBREUKMAKENDE KARAKTER VAN DE SOFTWARE. In sommige staten of rechtsgebieden is het uitsluiten van impliciete garanties niet toegestaan. Hierdoor is het mogelijk dat de hiervoor vermelde beperkingen niet op jou van toepassing zijn.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: ADOBE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR ENIGE VORM VAN VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING) ONGEACHT DE VORM VAN DE RECHTSVORDERING, ONRECHTMATIG, NOCH CONTRACTUEEL (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS; ZELFS INDIEN ADOBE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Aangezien in bepaalde staten of rechtsgebieden het uitsluiten of beperken van incidentele of gevolgschade niet is toegestaan, is het mogelijk dat deze beperking of uitsluiting niet op jou van toepassing is.