Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe ColdFusion | APSB21-75

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB21-75

14 september 2021

2

Samenvatting

Adobe heeft beveiligingsupdates uitgebracht voor ColdFusion 2021 en 2018. Deze updates verhelpen meerdere kritieke kwetsbaarheden die kunnen leiden tot omzeiling van de beveiligingsfunctie.   

Van toepassing op de volgende versies

Product

Nummer update

Platform

ColdFusion 2018

Update 11 en eerdere versies    

Alles

ColdFusion 2021

Versie 1 en eerder

Alles

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de onderstaande prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installaties bij te werken naar de meest recente versies:

Product

Bijgewerkte versie

Platform

Prioriteitsbeoordeling

Beschikbaarheid

ColdFusion 2018

Update 12

Alles

2

ColdFusion 2021

Update 2

Alles

2

Opmerking:

Adobe raadt u aan uw ColdFusion JDK/JRE te updaten naar de nieuwste versie van de LTS-releases voor 1.8 en JDK 11. Als u de ColdFusion-update zonder bijbehorende JDK-update toepast, is de server niet beveiligd.  Zie de relevante technische opmerkingen voor meer informatie. 

Adobe raadt klanten ook aan om de instellingen van de beveiligingsconfiguratie toe te passen, zoals beschreven op de beveiligingspagina van ColdFusion, en om de bijbehorende handleidingen voor lockdown te bekijken. 

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVE-nummers

Gebruik van inherent gevaarlijke functie

(CWE-242)

Omzeiling van beveiligingsfunctie  

Kritiek   

7.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L

CVE-2021-40698

Foutief toegangsbeheer

(CWE-284)

Omzeiling van beveiligingsfunctie  

Kritiek   

7.4

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:L/I:L/A:L

CVE-2021-40699

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende personen voor het melden van deze problemen en voor de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen:

  • Brian Reilly (CVE-2021-40699)
  • Rockwell, Edward J (CVE-2021-40698)

Vereiste voor ColdFusion JDK

COLDFUSION 2021 (Versie 2021.0.0.323925) en hoger

Voor toepassingsservers   

Stel de volgende JVM-markering in op JEE-installaties: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", in het respectievelijke opstartbestand afhankelijk van het gebruikte type toepassingsserver. 

Bijvoorbeeld:   

Toepassingsserver van Apache Tomcat: bewerk JAVA_OPTS in het bestand 'Catalina.bat/sh'   

Toepassingsserver van WebLogic: bewerk JAVA_OPTIONS in het bestand 'startWeblogic.cmd'   

Toepassingsserver van WildFly/EAP: bewerk JAVA_OPTS in het bestand 'standalone.conf'   

Stel de JVM-markeringen in op een JEE-installatie van ColdFusion, niet op een zelfstandige installatie.   

 

COLDFUSION 2018 HF1 en hoger  

Voor toepassingsservers   

Stel de volgende JVM-markering in op JEE-installaties: "-Djdk.serialFilter= !org.mozilla.**;!com.sun.syndication.**;!org.apache.commons.beanutils.**", in het respectievelijke opstartbestand afhankelijk van het gebruikte type toepassingsserver. 

Bijvoorbeeld:   

Toepassingsserver van Apache Tomcat: bewerk JAVA_OPTS in het bestand 'Catalina.bat/sh'   

Toepassingsserver van WebLogic: bewerk JAVA_OPTIONS in het bestand 'startWeblogic.cmd'   

Toepassingsserver van WildFly/EAP: bewerk JAVA_OPTS in het bestand 'standalone.conf'   

Stel de JVM-markeringen in op een JEE-installatie van ColdFusion, niet op een zelfstandige installatie.   

 

Verklaring van afstand van Adobe

Licentieovereenkomst

Door het gebruik van software van Adobe Incorporated of haar dochterondernemingen ("Adobe"), stem je in met de volgende bepalingen en voorwaarden. Als je niet instemt met deze bepalingen en voorwaarden, gebruik je de software niet. De bepalingen van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de installatie of download van een bepaald softwarebestand hoort, hebben prioriteit over de hieronder vermelde bepalingen.

Het exporteren en opnieuw exporteren van Adobe-softwareproducten wordt gereguleerd door de Export Administration Regulations van de Verenigde Staten en dergelijke software mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd naar Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en het Krim-gebied in Oekraïne, of eender welk land waarvoor goederen door de Verenigde Staten onder embargo zijn gesteld. Daarnaast mag Adobe-software niet worden gedistribueerd aan personen die in de Table of Denial Orders, de Entity List of de lijst Specially Designated Nationals zijn opgenomen. 

Door een Adobe-softwareproduct te downloaden of te gebruikten, garandeert u dat u geen staatsburger bent van Cuba, Iran, Noord-Korea, Syrië en het Krim-gebied in Oekraïne, of eender welk land waarvoor goederen door de Verenigde Staten onder embargo zijn gesteld, en dat u niet vermeld staat in de Amerikaanse Table of Denial Orders (embargolijst), de Entity List (lijst met entiteiten) of de List of Specially Designated Nationals (lijst met speciaal aangewezen staatsburgers). Als de software bestemd is voor gebruik met een softwaretoepassing (de "hosttoepassing") die door Adobe is gepubliceerd, verleent Adobe je een niet-exclusieve licentie voor het exclusieve gebruik van dergelijke software met de Hosttoepassing; op voorwaarde dat je beschikt over een geldige licentie van Adobe voor de Hosttoepassing. Met uitzondering van wat hieronder is vermeld; wordt de software aan jou in licentie gegeven in overeenkomst met de bepalingen en voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe die heerst over je gebruik van de Hosttoepassing.

BEPERKING VAN GARANTIES: JE STEMT ERMEE IN DAT ADOBE JE GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIE HEEFT GEBODEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DAT DE SOFTWARE ONGEWIJZIGD ("AS IS") AAN JOU WORDT GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE. ADOBE VERWERPT ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE; EXPLICIET OF IMPLICIET; INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT EENDER WELKE IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL, VERKOOPBAARHEID, VERKOOPKWALITEIT OF NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN EXTERNE PARTIJEN. In sommige staten of rechtsgebieden is de uitvoering van impliciete garanties niet toegestaan; mogelijk zijn de bovenstaande beperkingen dus niet op u van toepassing.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING: ADOBE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK JEGENS JOU VOOR ENIGE VORM VAN VERLIES VAN GEBRUIK, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING) ONGEACHT DE VORM VAN DE RECHTSVORDERING, ONRECHTMATIG, NOCH CONTRACTUEEL (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS; ZELFS INDIEN ADOBE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. In sommige staten of rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan; mogelijk is de bovenstaande beperking of uitsluiting dus niet op u van toepassing.


Ga voor meer informatie naar https://helpx.adobe.com/nl/security.html of stuur een e-mail naar PSIRT@adobe.com 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account