Gebruik Acrobat om Adobe Sign-velden aan een PDF toe te voegen

Formulieren maken in Acrobat

Het maken van formulieren in Acrobat combineert het beste van tekstcodes en de services voor slepen en neerzetten van Adobe Sign. Met de formuliervelden van Acrobat en uitlijngereedschappen plaatst u de fysieke velden in het document. Zodra de velden zijn geplaatst, gebruikt u een gewijzigde versie van tekstcodes om eigenschappen van deze velden te definiëren.

Zodra het document is geüpload, wordt de code gelezen, worden de afmetingen van het formulierveld bekeken en wordt in plaats daarvan een Adobe Sign-veld gegenereerd.

In deze handleiding wordt het gebruik van de verschillende gereedschappen in Acrobat beschreven, en tevens de verschillende tag-eigenschappen die u kunt gebruiken.

Acrobat-formuliervelden

 1. Open Acrobat en klik op de knop Gereedschappen in de linkerbovenhoek.

 2. Selecteer Formulier voorbereiden en klik vervolgens op Toevoegen.

  Klik op Een bestand selecteren of Een document scannen, afhankelijk van of u formuliervelden wilt toevoegen aan een bestaande PDF, of een papieren document wilt scannen.

  Acrobat doorzoekt het document op onderstreepte spaties of lege vakjes en plaatst automatisch formuliervelden op deze locaties. In dit proces worden ook alle velden met de tekst gevonden ook gebonden aan het geplaatste veld. Uiteindelijk worden de namen van al deze velden vervangen door tags. Als er echter geen tag voor een veld vereist is, houdt het een unieke naam om problemen met veldgegevensoverdracht te voorkomen.

  Veldgegevensoverdracht is het proces dat Adobe Sign gebruikt om gegevens te kopiëren van het ene veld naar het andere, als de velden dezelfde naam hebben.

Let bij het maken van een formulier in Acrobat op welke formuliervelden u gebruikt. Alleen de onderstaande formuliervelden kunnen worden overgebracht naar Adobe Sign. Het gebruik van andere velden kan problemen met uw document veroorzaken.

Tekstveld

Het tekstveld is het formulierveld dat u het vaakst gebruikt. Afhankelijk van de toegevoegde PDF-tag kunnen deze velden zelfs worden gewijzigd in keuzerondjes of selectievakjes.

Selectievakje

De selectievakjes worden overgebracht naar Adobe Sign en moeten worden gebruikt voor lijsten waarin alle gewenste opties kunnen worden geselecteerd.

Deze velden hebben twee statussen: ingeschakeld en uitgeschakeld. In de veldeigenschappen kunt u bepalen wat de exportwaarde moet zijn wanneer het vakje is ingeschakeld. Deze exportwaarde wordt gebruikt in voorwaardelijke instructies of berekende veldvergelijkingen.

Keuzerondje

De keuzerondjes worden overgebracht naar Adobe Sign en moeten moeten worden gebruikt voor situaties waar één optie in een lijst moet worden geselecteerd.

U moet ten minste twee keuzerondjes in een groep hebben. Elk van deze opties kan een exportwaardeset hebben. Deze exportwaarde wordt gebruikt in voorwaardelijke instructies of berekende veldvergelijkingen.

Vervolgkeuzelijst

Vervolgkeuzelijsten worden overgebracht naar Adobe Sign en moeten worden gebruikt als selectielijsten.

In de eigenschappen van formuliervelden maakt u de optie beschikbaar in deze lijst. Elke eigenschap bevat datgene wat moet worden weergegeven en de exportwaarde. Als u klikt op een optie die u hebt gemaakt, wordt dat de standaardoptie. Als u geen standaardoptie wilt instellen, klikt u op de witruimte in de lijst, zodat er niets wordt geselecteerd.

 1. De Acrobat-werkbalk geeft taken weer voor het creëren en bewerken van formuliervelden. Klik op de knop Tekstveld toevoegen op de werkbalk.

 2. De cursor verandert zoals in de onderstaande afbeelding aangegeven. Door eenmaal klikken wordt het veld als zodanig geplaatst op waarop u klikt. U kunt ook klikken en slepen om het veld de gewenste grootte te geven.

  Wanneer het veld op de pagina wordt geplaatst, wordt er een klein venster weergegeven. Dit vak bevindt zich op de plaats waar u de naam van het veld kunt wijzigen. Voor het proces van velden aan het document toevoegen kunt u deze stap overslaan. U kunt de veldnamen later wijzigen.

  Als u de grootte van het veld wilt aanpassen, sleept u een van de blauwe vakken (of handgrepen).

Zodra de velden ongeveer op de goede plaats in het document zijn gezet, kunt u met de gereedschappen in Acrobat de velden ongeveer dezelfde grootte te geven en hun locaties uit te lijnen.

Als twee velden een verschillende grootte hebben en u de afmetingen gelijk wilt maken, sleept u de cursor om de velden heen om ze te selecteren. U kunt ook klikken op één veld en vervolgens Ctrl op een ander veld klikken.

Bij het instellen van de grootte en de uitlijning voor meerdere velden kiest u de menuhandeling door met de rechtermuisknop te klikken op het veld met de gewenste uitlijning of grootte.

In dit voorbeeld willen we dat Text4 dezelfde grootte krijgt als Text3. Met beide velden geselecteerd klikt u met de rechtermuisknop op Text3 en kiest u Velden op dezelfde grootte instellen > Beide.

Text4 heeft nu dezelfde grootte als Text3. Nu willen we de linkerkant van Text4 uitlijnen met de linkerkant van Text3. Terwijl beide velden nog geselecteerd zijn, klikt u met de rechtermuisknop op Text3 en selecteert u Uitlijnen, verdelen of centreren > Links uitlijnen.

PDF-codes zijn hetzelfde als tekstcodes, maar in plaats van de code rechtstreeks in het document te plaatsen, kunt u het formulierveld een naam geven met de tag. Bovendien worden de accolades rondom de tekstcodes niet gebruikt in PDF-codes.

U vind het artikel van over tekstcodes hier.

Als uw document alle toegevoegde formuliervelden bevat, verschijnt een overzicht van de velden in het onderste deel van het deelvenster aan de rechterkant. Gebruik deze lijst om snel een formulierveld op het document te zoeken of te openen zonder dat u zich op de pagina bevindt.

Aangezien de namen van de velden hier worden weergegeven, is het wijzigen of controleren van de codes eenvoudig.

Door het wijzigen van de naam van een formulierveld in een code kunt u alle veldeigenschappen toepassen die door Adobe Sign worden herkend, zonder ruimte in het document te hoeven gebruiken zoals in het geval van een tekstcode.

Voor toegang tot het eigenschappenmenu van het formuliervield kunt u op het veld dubbelklikken of met de rechtermuisknop klikken en Eigenschappen kiezen in het menu. Bovendien kunt u de lijst in de lijst met velden aan de rechterkant dubbelklikken of met de rechtermuisknop klikken.

Het tabblad Algemeen in het venster Eigenschappen geeft de naam, knopinfo en gemeenschappelijke eigenschappen van het veld weer.

 • Naam: waar de tag voor het formulierveld wordt toegevoegd
 • Knopinfo: informatie die als pop-up wordt weergegeven wanneer de muisaanwijzer boven het veld wordt gehouden
 • Alleen-lezen: dit maakt het veld ontoegankelijk en en onbewerkbaar. Het wordt meestal gebruikt als de gegevens in het veld worden gezet door een integratie- of CSV-bestand
 • Vereist: markeert het veld als vereist, zodat het ondertekeningsproces alleen kan worden uitgevoerd als er gegevens in dit veld zijn ingevoerd

Als u een veld met meer regels wilt maken, selecteert u Veld met meer regels onder het tabblad Opties.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account