Beschrijving van functie

De functie Ontvanger vervangen is ontworpen om verzenders te helpen een overeenkomst om te leiden wanneer de huidige ontvanger niet beschikbaar is of wanneer de verkeerde e-mailwaarde is ingevoerd.

De functie is beschikbaar voor alle serviceniveaus, maar voor accounts met meerdere licenties dienen enkele opties te worden geconfigureerd.

Hoe werkt dit?

Het vervangen van de huidige ontvanger begint op de pagina Beheren en kan alleen door de oorspronkelijke afzender van de overeenkomst worden uitgevoerd.

1. Klik op het tabblad Beheren op de overeenkomst die is Verzonden voor ondertekening en die u wilt bewerken

 • De overeenkomstrecord wordt blauw gemarkeerd wanneer u deze selecteert

2. Klik op het tabblad Historie rechtsonder in het venster

 • De weergave van het rechterdeelvenster wordt vernieuwd en u ziet nu de lijst met gebeurtenissen voor de geselecteerde overeenkomst

3. Zoek de huidige ontvanger voor de overeenkomst. Vlak onder het e-mailadres ziet u de koppeling Ondertekenaar vervangen. Klikken op de koppeling Ondertekenaar vervangen

1. Manage page - History tab - marked

De pagina Huidige ondertekenaar vervangen wordt geladen. Rechts ziet u een beschrijving van de gedefinieerde standaardinstelling (volledige vervanging van de huidige ontrvanger of opname van de nieuwe ontvanger als mogelijk alternatief).

2. Replace Signer page - Sender Options

Indien toegestaan door de Adobe Sign-beheerder, kan de afzender een andere bewerking dan de (hierboven gemarkeerde) standaardhandeling kiezen. Als deze optie niet zichtbaar is, kan alleen de gedefinieerde standaardhandeling worden uitgevoerd.

4. Voer het e-mailadres in van de nieuwe ontvanger aan wie u de overeenkomst wilt toewijzen

5. Typ een bericht voor de nieuwe ontvanger

 • Het berichtveld is vereist, dus u dient hier tekst in te voeren.

6. Wanneer u tevreden bent met het bericht, klikt u op de knop Ondertekenaar vervangen

7. U keert terug naar de dashboard pagina en boven aan de pagina verschijnt een succesbanner

3. Success Banner

 

Het tabblad Historie toont dat het document is gedelegeerd aan een andere ontvanger.

4. Replace Recipient - History tab post-replace

 

 

Ook in het Controlerapport wordt aangegeven dat de ontvanger is vervangen

5. Replace Signer - Audit Report

De instelling configureren

De standaardinstelling voor de functie Ontvanger vervangen is dat de huidige ontvanger volledig wordt vervangen door de nieuwe ontvanger.

Gebruikers met een individueel abonnement kunnen deze standaardinstelling niet wijzigen.

Gebruikers van accounts met meerdere licenties kunnen het standaardgedrag op account- of groepsniveau wijzigen en de afzender van een overeenkomst toestaan om de optie te kiezen die het geschiktst is voor de huidige situatie.

Navigeer naar Account > Accountinstellingen > Internationale instellingen > Ontvanger vervangen

6. Nav to setting

Beheerders moeten twee vragen beantwoorden:

Wat moet het standaardgedrag van het account of de groep zijn?

 • Alleen de nieuwe ontvanger kan deelnemen – Dit is de standaardhandeling voor Vervangen
  • Dit is de beste optie als de grootste zorg is dat een overeenkomst naar een onjuist e-mailadres wordt verzonden.
 • Zowel de oorspronkelijke ontvanger als de nieuwe ontvanger kan deelnemen – Deze optie omvat de handeling Opnemen
  • Dit is de beste optie als de grootste zorg is dat het ondertekeningsproces vertraging oploopt omdat ontvangers niet op kantoor zijn of lastig te vinden zijn.

Mag de afzender van de overeenkomst de standaardinstelling wijzigen?

 • Als u Gebruikers in mijn account kunnen aangeven of de oorspronkelijke ontvanger al dan niet kan deelnemen nadat hij of zij is vervangen inschakelt, verschijnt op de pagina Huidige ondertekenaar vervangen een selectievakje waarmee de afzender voor een van deze twee opties kan kiezen.
  • De waarde voor account-/groepsniveau wordt weerspiegeld in de status van het selectievakje wanneer de pagina wordt geladen. 

Zaken om rekening mee te houden

U kunt alleen de huidige ontvanger vervangen.

U kunt een ontvanger niet vervangen door iemand die al onderdeel is van de overeenkomst.

U kunt een vervangen ontvanger niet weer wijzigen in de oorspronkelijke waarde.

Overeenkomsten die zijn verzonden via Mega Sign kunnen de functie Ontvanger vervangen niet gebruiken.

U kunt dezelfde ontvangersindex (bijvoorbeeld: Ondertekenaar #2) meerdere keren vervangen door andere waarden

 • Steeds wanneer u de optie Opnemen gebruikt, neemt het aantal mogelijke ontvangers toe
 • Als u de handeling Vervangen gebruikt, wordt de volledige lijst mogelijke ontvangers vervangen door het ene adres dat net is genomineerd.

De ontvangers in een Groep met ontvangers kunnen niet afzonderlijk worden vervangen.

 • Als u de handeling Vervangen gebruikt, wordt de hele groep vervangen door het ene e-mailadres dat net is genomineerd.
 • Als u de handeling Opnemen gebruikt, wordt de groep met ontvangers uitgebreid met deze ene nieuwe ontvanger

De ontvangers in een parallelle deelnamevolgorde kunnen afzonderlijk worden vervangen.

Ontvangers die zijn gedefinieerd in een Hybride routeringsvolgorde kunnen afzonderlijk worden vervangen.

 

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid