Instellingenindex

Dit is een alomvattende lijst met alle instellingen die in Adobe Sign worden aangetroffen. De instellingen worden weergegeven zoals deze in de toepassing worden vermeld.

Persoonlijke voorkeuren

Mijn profiel

Voornaam - Uw voornaam zoals deze wordt weergegeven in ondertekende documenten en e-mailkennisgevingen

Achternaam - Uw achternaam zoals deze wordt weergegeven in ondertekende documenten en e-mailkennisgevingen

Initialen - Uw initialen zoals deze worden weergegeven in initialenvelden (max. drie tekens)

Bedrijf - Uw bedrijfsnaam zoals deze in bedrijfsvelden wordt weergegeven

Functie - Uw functie zoals deze in functievelden wordt weergegeven

Telefoonnummer - Uw telefoonnummer

E-mailadres wijzigen - Het actuele e-mailadres dat is gekoppeld aan onze gebruikers-id wordt weergegeven. Als u dit adres wilt wijzigen, voert u hier het gewenste e-mailadres in

E-mailadres bevestigen - Voer hetzelfde gewenste e-mailadres in dit veld in om het adres te wijzigen dat aan uw gebruikers-id is gekoppeld

Meer informatie over het wijzigen van uw e-mailadres

Netnummer fax - Stel hier uw lokale netnummer voor faxtransacties in

Tijdzone - Stel uw tijdzone in

 

Wachtwoord wijzigen

Huidig wachtwoord - Voer uw huidige wachtwoord in

Nieuw wachtwoord - Voer uw nieuwe wachtwoord in

Nieuw wachtwoord bevestigen - Voer uw nieuwe wachtwoord nogmaals in

 

Toegangstokens

Een lijst van toegangstokens met betrekking tot de REST-API van Adobe Sign

 

eFax-integratie

Een stapsgewijs proces om uw eFax-nummer te koppelen aan Adobe Sign

 

Twitter-integratie

De optie om uw Twitter-account te koppelen aan Adobe Sign

 

Voorkeuren gebeurtenissen/waarschuwingen

Mijn gebeurt./waarschuwing

Gedeelde gebeurt./waarschuw.

Negeer weekends bij het aanmaken van waarschuwingen - Schakel meldingen tijdens het weekend uit

Stuur mij een overzicht van mijn gebeurtenissen en waarschuwingen - Geef de datum en tijd op waarop u een overzicht wilt ontvangen

 

Mijn handtekening

Uw opgeslagen handtekening

Uw opgeslagen initialen

Voorkeuren handtekening

Handtekeningtype

Een klik

Geavanceerd

Biometrisch

 

Extra instellingen

Verplicht ondertekenaars akkoord te gaan met gebruiksvoorwaarden tijdens elektronisch ondertekenen

Ondertekenaars moeten hun functie verstrekken voor elektronisch ondertekenen

Ondertekenaars moeten hun bedrijfsnaam verstrekken voor elektronisch ondertekenen

Verplicht ondertekenaars om een reden te verstrekken bij weigering om te ondertekenen

Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening per fax te retourneren in plaats van elektronisch te ondertekenen

 

Identiteit ondertekenaar

Webidentiteit - Sta ondertekenaars toe om hun webidentiteit te verschaffen via websites van derden (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, Yahoo!, Microsoft Live of Twitter)

Schakel webidenteitsverificatie voor ondertekenaar in

 

E-mailverificatie bij widgets

Verifieer het e-mailadres van de ondertekenaar

Gebruikers en groepen

Alle gebruikers bekijken

Een nieuwe gebruiker aanmaken

Gebruikers in bulk aanmaken of bijwerken

Gebruikers in uw organisatie

Gebruikerslijst exporteren - Exporteer een CSV-bestand met alle gebruikers in uw account

Alleen actieve gebruikers weergeven - Schakel dit selectievakje uit om gebruikers met de status In wachtrij, Gemaakt of Inactief op te nemen

Gebruikersinfo

 

Nieuwe gebruiker aanmaken - Maak een nieuwe gebruiker in uw account

Hun overeenkomsten bekijken - Optie tijdens het maken om het account van de gebruiker met u te delen

 

Groepen bekijken

Groepdetails - Bekijk deze informatie door te klikken op de groepsnaam

Groepsnaam - Wijzig de naam van de groep

Instellingen - Koppeling naar instellingen voor de specifieke groep

Ondertekenaars moeten hun functie verstrekken voor elektronisch ondertekenen

Ondertekenaars moeten hun bedrijfsnaam verstrekken voor elektronisch ondertekenen

Ondertekenaars toestaan een schriftelijke handtekening per fax te retourneren in plaats van elektronisch te ondertekenen

Bevestig een CSV met formuliergegevens aan de e-mails met de ondertekende overeenkomst van de afzender

Kopie van de documenten certificeren voor

Bevestig een PDF-exemplaar van het ondertekende document in e-mailberichten die worden verzonden aan

Plaats de stempel voor e-handtekeningen op (de onderzijde) van...

Bevestig controlerapport aan voltooide documenten

Voeg meerdere documenten samen in één document na ondertekening

Verstuur een extra exemplaar van elke ondertekende overeenkomst naar deze e-mailadressen

Twitter-integratie

Laat gebruikers updates verzenden naar hun Twitter-account

Delegatie voor gebruikers in mijn account

Delegatie voor gebruikers buiten mijn account

Volmacht om te ondertekenen

Welke gebruikers in mijn account zijn geautoriseerd om te ondertekenen? - Stel in of iedereen of niemand standaard kan ondertekenen (ondertekeningsmachtigingen moeten worden gewijzigd voor elke gebruiker)

Stel een tijdzone in die kan worden gebruikt voor overeenkomsten die door de gebruikers van deze account worden gemaakt - Stel een specifieke tijdzone in voor de gebruikers in deze groep

Gebruikers

Een nieuwe gebruiker aanmaken

Gebruikers toewijzen aan deze groep - Opent de lijst waarmee u meerdere gebruikers aan deze specifieke groep kunt toewijzen

 

Accountinstellingen

Internationale instellingen

Bevestig een CSV met formuliergegevens aan de e-mails met de ondertekende overeenkomst van de afzender

Beperkte documentzichtbaarheid

Kopie van de documenten certificeren voor

Bevestig een PDF-exemplaar van het ondertekende document in e-mailberichten die worden verzonden aan

Bevestig controlerapport aan voltooide documenten

Voeg meerdere documenten samen in één document na ondertekening

Verstuur een extra exemplaar van elke ondertekende overeenkomst naar deze e-mailadressen

Upload ondertekend document

Twitter-integratie

Laat gebruikers updates verzenden naar hun Twitter-account

Delegatie voor gebruikers in mijn account

Delegatie voor gebruikers buiten mijn account

Volmacht om te ondertekenen

Welke gebruikers in mijn account zijn geautoriseerd om te ondertekenen? - Stel in of iedereen of niemand standaard kan ondertekenen (ondertekeningsmachtigingen moeten worden gewijzigd voor elke gebruiker)

Stel een tijdzone in die kan worden gebruikt voor overeenkomsten die door de gebruikers van deze account worden gemaakt - Stel een specifieke tijdzone in voor de gebruikers in deze groep

Gerelateerde instellingen van groepbeheerders

Groepbeheerders kunnen nieuwe gebruikers aan hun groepen toevoegen

Groepbeheerders kunnen instellingen voor hun groepen bewerken

 

Rapportinstellingen

Machtigingen

Groepbeheerdersmachtigingen

Gebruikersmachtigingen

Rapportgegevens exporteren

Prestatiedoelen- Stel uw prestatiedoelen in door drempelwaarden voor meters te specificeren op de Startpagina

Benchmarking - Met Comparatieve Benchmarking van Adobe Sign kunt u de prestatie van uw account vergelijken met andere Adobe Sign-klanten uit dezelfde branche. Als deze functie is ingeschakeld, worden anonieme overzichtsgegevens van uw account gecombineerd met gegevens die zijn verzameld van andere Adobe Sign-klanten.

 

Beveiligingsinstellingen

Wachtwoordbeleid voor aanmelding

Wachtwoordsterkte voor aanmelding

Instellingen voor Eenmalige aanmelding

Type PDF-codering

Partnertoepassingen

Toegestane IP-bereiken

Account delen

Identiteitsverificatie van ondertekenaars

Wachtwoord voor ondertekenen van overeenkomst

Wachtwoordsterkte voor ondertekenen van overeenkomst

KBA-verificatie

Moeilijkheidsniveau voor verificatie op basis van kennis

 

Verzendinstellingen

Toon Verzendpagina na aanmelden

Documenten verzenden ter goedkeuring

Documenten bijvoegen

Autom. invullen van documentnaam

Berichtsjablonen

Toegestane handtekeningtypes

Handtekeninginstellingen afzender

Herinneringen

Wachtwoordbeveiliging ondertekend document

Instellingen voor identiteitsverificatie van ondertekenaars

Identiteitsverificatie van ondertekenaars voor ondertekenaars in Mijn account

Documentvervaldatum

Zie voorbeeld/zet handtekening/voeg formuliervelden toe

Ondertekeningsvolgorde

 

Berichtsjablonen

 

Ondertekenaarberichten

 

SAML-instellingen

 

Extern archiveren

 

Google-integratie

 

Factuurinfo bijwerken

Accounttalen

Taalvoorkeur account

 

Ondertekeningstaal

E-mailinstellingen

E-mailinstellingen

 

Koptekst- en voettekstafbeeldingen

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid