Training in de basisbegrippen van Adobe Sign: instructies voor verzenden en ondertekenen

Training 101 voor Adobe Sign: standaardfuncties

Training 101—Voorbereiden en verzenden

De meest eenvoudige transactie wordt verzonden naar één ondertekenaar. Leer hoe u een transactie maakt, uw document uploadt en velden plaatst in het bewerkingsscherm voor slepen en neerzetten. 

Klik hier om deze les te volgen.

Training 101—Inleiding tot Vooraf invullen

In het werkgebied Vooraf ingevuld door afzender kan de afzender van het document met velden werken voordat het document ter ondertekening wordt verzonden. Nu u weet hoe u velden moet plaatsen, is het tijd om te leren hoe u de veldinstellingen bewerkt en de waarde voor Functie instelt. De Functie bepaalt wie met een bepaald veld kan werken.

Klik hier om deze les te volgen.

Training 101—Verzenden naar meerdere ondertekenaars

U kunt eenvoudig een document naar meerdere ondertekenaars verzenden door de Functie-waarden voor uw velden in te stellen. Nu u weet hoe u velden plaatst en veldinstellingen bewerkt, gaat u leren hoe u Functies instelt om al uw ondertekenaars toe te staan te werken met de juiste velden die u aan hen hebt toegewezen.

Klik hier om deze les te volgen.

Training 101—Verzenden naar meerdere gebruikers met hetzelfde e-mailadres

U kunt een transactie naar twee verschillende ondertekenaars verzenden die hetzelfde e-mailadres gebruiken. Dit wordt Gezamenlijk ondertekenen genoemd. Het is belangrijk om de Functies goed te definiëren, zodat de ondertekenaar zijn of haar handtekening op de juiste locatie plaatst.

Klik hier om deze les te volgen.

Training 101—Alleen ik onderteken

Als u probeert een document te verzenden waarvoor alleen uw handtekening is vereist, gebruikt u de functie Alleen ik onderteken. Leer hoe u velden kunt toevoegen waarmee u kunt werken en waarop alleen uw handtekening moet worden toegepast. Stuur het ondertekende document vervolgens naar een ontvanger om te bekijken.

Klik hier om deze les te volgen.

Training 101—Help voor ondertekenaar

Nadat u het document hebt verzonden, kan uw ontvanger met velden werken en zijn of haar handtekening op de opgegeven positie plaatsen. Leer hoe u een document ondertekent dat via Adobe Sign is verzonden.

Klik hier om deze les te volgen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid