Nieuwe en verbeterde functies

Groep met ontvangers

De functie Groep met ontvangers wordt automatisch ingeschakeld voor Adobe Sign - Enterprise-accounts wanneer de nieuwe verzendfunctie wordt ingeschakeld. (Als u de nieuwe verzendfunctie wilt inschakelen voor uw groep of account, navigeert u naar: Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen of zoekt u naar Nieuwe verzendfunctie)

Diagram van het navigatiepad naar Verzendinstellingen

In een groep met ontvangers kunnen meerdere teamleden gemachtigd zijn om namens de hele groep te ondertekenen of goed te keuren. Voeg een groep met ontvangers toe als één ondertekeningsstap en voeg vervolgens meerdere ontvangers toe aan die groep. Elk van de opgegeven ontvangers kan namens de hele groep handelen en ervoor zorgen dat uw transacties geen vertraging oplopen omdat moet worden gewacht op één persoon.  Groepen met ontvangers kunnen als ondertekenaars of fiatteurs worden gedefinieerd en verificatiemethoden kunnen waar nodig afzonderlijk aan elk lid van de groep worden toegewezen.

Voorbeeld van een groep met ontvangers

Herinneringen instellen op de verzendpagina

De nieuwe verzendfunctie stelt afzenders in staat om rechtstreeks vanaf de verzendpagina automatisch dagelijkse of wekelijkse op tijd-gebaseerde e-mailherinneringen te sturen aan ontvangers voordat documenten ter ondertekening of goedkeuring worden verzonden.  

Overeenkomsten in bewerking wijzigen

Deze functie werd oorspronkelijk alleen uitgebracht voor geselecteerde klanten in de release van november 2015, maar nu kunnen alle Adobe Sign - Enterprise-accountbeheerders en -groepbeheerders afzenders in staat stellen om tijd te besparen wanneer het onjuiste document de status Concept heeft of al per ongeluk is verzonden. Zolang de overeenkomst nog niet is ondertekend, kunnen documenten via het wijzigen van overeenkomsten worden toegevoegd, opnieuw worden gerangschikt, verwijderd en/of kunnen documentvelden worden bewerkt zonder dat u een transactie moet annuleren en een nieuwe moet verzenden. Beheerders dienen eerst de nieuwe verzendervaring in te schakelen en kunnen vervolgens directe documentaanpassing toestaan op account- of groepsniveau.

Navigatiepad naar de sectie Overeenkomsten wijzigen

Nieuwe ontwerpfunctie

Maak documenten sneller klaar met een gloednieuwe, moderne ontwerpervaring. De bètaversie van de ontwerpervaring die in de release van april werd geïntroduceerd, is nu de standaardoptie. De nieuwe ontwerpervaring stelt gebruikers in staat voorwaardelijke en berekende velden en geavanceerde validatieregels in te stellen en is functioneel gezien gelijk aan de klassieke ontwerpervaring.  Beheerders kunnen de nieuwe ervaring inschakelen door Account > Accountinstellingen > Verzendinstellingen te kiezen

Navigatie naar ontwerpinstellingen

De nieuwe ontwerpervaring heeft meer te bieden dan alleen een responsieve interface en pariteit met de klassieke versie. Dankzij de verbeterde pagina-indeling voor formuliergereedschappen is het nu veel gemakkelijker om formulieren te maken en te verzenden:

Sleep formuliervelden uit het rechterdeelvenster, zodat u meer verticale ruimte hebt voor het document.

Selecteer meerdere velden door de Shift-toets ingedrukt te houden en een gebied te markeren met de muis om velden in het document uit te lijnen, te verwijderen of te verplaatsen.

De gereedschappen voor veldbeheer staan boven het document:

 1. Lijn geselecteerde velden verticaal of horizontaal uit
 2. Stem de hoogte en/of breedte van geselecteerde velden op elkaar af
 3. Lijn geselecteerde velden uit ten opzichte van de pagina
 4. Navigeer naar een veld op een willekeurige plaats in het document via een vervolgkeuzelijst met veldnamen
Gereedschappen voor uitlijning in het ontwerpvenster

Tijdens de ontwerpfase kunnen sjablonen worden geopend en opgeslagen:

 1. Gebruik bestaande laagsjablonen voor formuliervelden om velden in documenten te plaatsen
 2. Maak een nieuwe documentsjabloon en sla deze op in uw documentbibliotheek
Sjabloongereedschappen in het ontwerpvenster

Geavanceerde formuliervelden

Adobe Sign – Enterprise- en Adobe Sign – Business-accounts hebben toegang tot geavanceerde veldtypen. Tot geavanceerde veldtypen behoren velden die dynamisch waarden kunnen berekenen, velden die voorwaardelijk zichtbaar of verborgen zijn op basis van de waarden van andere velden en velden die aangepaste validatiepatronen kunnen bevatten.

Voorbeeld van een berekend veld en bijbehorende eigenschappen

Nieuwe functie Widget maken

De pagina Widget maken is beschikbaar als de nieuwe verzendfunctie is ingeschakeld en is in een nieuw jasje gestoken met een frisse, moderne interface en een responsief ontwerp dat zich automatisch aanpast aan verschillende venstergrootten op allerlei computers en tablets.

De pagina Widget maken

Uitgebreide opties voor medeondertekenaars met Widget

Gebruikers die Adobe Sign-widgets maken met de nieuwe functie Widget maken kunnen meerdere medeondertekenaars en medefiatteurs toevoegen aan het ondertekeningsproces met een duidelijke grafische ondertekeningsvolgorde. U kunt aan elke medeondertekenaar onafhankelijk een eigen functie en verificatiemethode toewijzen, afhankelijk van uw behoeften.

Voorbeeld van meerdere medeondertekenaars op de widgetpagina

Uw handtekening plaatsen met een afbeelding van uw handtekening of een stempel

Ondertekenaars kunnen nu niet meer alleen hun handtekening typen en tekenen, ze kunnen nu ook een afbeelding van hun goed voorbereide handtekening of een stempel van hun handtekening selecteren. Als u een stempel van uw handtekening wilt toepassen, dient u de optie Afbeelding boven het deelvenster Handtekening te selecteren en vervolgens in het deelvenster te klikken.

Het deelvenster Handtekening van Adobe Sign met de nieuwe optie Afbeelding

Er wordt een bladervenster geopend, zodat de ondertekenaar naar het gewenste afbeeldingsbestand kan bladeren en dat als afbeelding van de ondertekening kan bijvoegen. Adobe Sign schoont de achtergrond op, zodat de handtekening op basis van een afbeelding of stempel zo goed mogelijk tot zijn recht komt.

Voorbeeld van een stempelhandtekening in het deelvenster Handtekening

Als u klaar bent, wordt de afbeelding van de handtekening weergegeven in het deelvenster Handtekening. Schakel de optie Handtekening opslaan naar uw profiel in als u deze stempel in toekomstige transacties wilt gebruiken en klik op Toepassen om de afbeelding toe te passen als uw handtekening. Uw document wordt weer afgebeeld en u ziet dat de handtekening op basis van een afbeelding keurig op zijn plaats staat. Deze optie is ideaal voor ondertekenaars die uit juridische overwegingen een stempelhandtekening moeten plaatsen!

Voorbeeld van een stempelhandtekening in het uiteindelijke document

Vloeiende handtekeningen

Verras klanten en werknemers met handtekeningen die er vloeiender en levensechter uitzien wanneer mensen ondertekenen met een muis of stylus.

Voorbeeld van de nieuwe getekende handtekening

Meer complexere wachtwoorden

Er zijn nieuwe, strengere wachtwoordregels geïntroduceerd. Wachtwoorden moeten minstens acht tekens bevatten, maar kunnen maar liefst 100 tekens bevatten. Bovendien dienen ze het volgende te bevatten:

 • Ten minste één kleine letter
 • Ten minste één hoofdletter
 • Ten minste één cijfer
 • Ten minste één speciaal teken

Ook wordt de volgende logica nu toegepast:

 • Wachtwoorden worden vergeleken met een lijst van de meest gebruikte wachtwoorden.
 • De wachtwoordhistorie bevat nu tien wachtwoorden. U kunt uw tien laatst gebruikte wachtwoorden niet opnieuw gebruiken.
 • Wachtwoorden mogen niet de voornaam, de achternaam of het e-mailadres van de gebruiker bevatten.

Gebruikers hebben 90 dagen om te voldoen aan de nieuwe norm

Verbeterde telefoonverificatie

Telefonische verificatie van ondertekenaars is verbeterd dankzij een uit zes tekens bestaande code. Dit betekent dat de verificatiecode nu honderd keer krachtiger is. Deze upgrade wordt automatisch toegepast op alle transacties die gebruikmaken van telefonische verificatie. En als een ondertekenaar de handtekening moet delegeren aan een nieuwe persoon, kan hij het telefoonnummer van de nieuwe ondertekenaar rechtstreeks in de delegatieworkflow opgeven.

Volledige lokalisatie

De inhoud van de gehele toepassing is volledig gelokaliseerd voor alle 36 ondersteunde talen, waaronder audittrails, een gelokaliseerde rapportenpagina, ondersteuning voor tekens met accenten, meer datum- en valutanotaties in formuliervelden, enz.

Toegankelijkheid

De nieuwe webinterface met verticale verbeteringen is veel gebruiksvriendelijker voor gebruikers en ondertekenaars met beperkte mobiliteit en/of slechtziende gebruikers en ondertekenaars. Het aanmelden, het dashboard en de nieuwe verzend- en ondertekeningsfunctie maken het voor deze gebruikers veel gemakkelijker. 

De nieuwe toegankelijkheidservaring verbetert de compatibiliteit, hetgeen een voordeel is voor organisaties, zoals overheidsinstanties, die proberen te voldoen aan toegankelijkheidsnormen zoals WCAG 2.0 AA, EN 301 549 in Europa en Sectie 508 van de Amerikaanse Rehabilitation Act.

Betere toetsenbordnavigatie

Gebruikers met beperkte mobiliteit kunnen het toetsenbord gebruiken om zich zonder hulp van anderen aan te melden, overeenkomsten te verzenden en te ondertekenen en het dashboard te beheren. Geen muis nodig! Het gebruik van de Tab-toets is ingeschakeld voor alle velden en knoppen en pictogrammen waarop geklikt kan worden voor volledige toegang tot alle vereiste functies.

Ondersteuning voor schermlezers

Gebruikers met een beperking kunnen documenten openen en lezen dankzij een schermlezer in Adobe Acrobat Reader. Ze kunnen het formulier vervolgens invullen, ondertekenen en verzenden in Adobe Sign.

Tijdens het ondertekeningsproces kunnen ondertekenaars de Tab-toets gebruiken om velden in de juiste volgorde te doorlopen en veldnamen hardop te laten voorlezen, zodat ze weten welke informatie wordt gevraagd. Ook kunnen ze meer opties ontdekken, zoals het delegeren aan een andere ondertekenaar of het weigeren een handtekening te plaatsen. Voor de beste ervaring dienen formulierontwerpers knopinfo of een begrijpelijke naam in te stellen voor elk formulierveld. Als deze info of naam dan wordt voorgelezen, begrijpt de ondertekenaar met een beperking welk type informatie hij dient in te vullen in het veld.  

Gereedschappen voor ontwikkelaars

Java SDK

Ontwikkelaars kunnen sneller integreren in Java-toepassingen dankzij de Java SDK. Deze SDK verstrekt vooraf samengestelde Java-objecten aan de clientzijde die de REST API's van Adobe Sign benutten. Ga voor meer informatie naar het ontwikkelaarsportal van Adobe Sign, blader door onze overzichtsdocumentatie of ga gewoon meteen naar de Java SDK.

Updates voor mobiele apparatuur

Gesplitst scherm

iOS voor iPad en iPad Pro- verhoog de productiviteit met de nieuwe multitaskingondersteuning voor iPad en iPad Pro met iOS 9. In de nieuwe modus met een gesplitst scherm kunnen mobiele gebruikers twee toepassingen naast elkaar uitvoeren. 

Nieuwe Help voor mobiele apparaten

De nieuwe Help is via één klik beschikbaar en geeft mobiele klanten met iOS en Android hulp wanneer zij deze nodig hebben. Gebruikers kunnen de Help nu snel rechtstreeks openen via het dashboard op het startscherm in de mobiele app.

Beschikbare functies per Adobe Sign-abonnement

Functie Adobe Sign-abonnement Beschikbaar in Noord-Amerika Beschikbaar in de Europese Unie
Groep met ontvangers
Adobe Sign – Enterprise
22-08-2016 22-08-2016
Herinneringen instellen vanaf de verzendpagina Alle 16-08-2016 16-08-2016
Overeenkomsten in bewerking wijzigen
Adobe Sign – Enterprise 22-08-2016 22-08-2016
Nieuwe ontwerpfuncties Alle 22-08-2016 22-08-2016
Geavanceerde formuliervelden Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business 22-08-2016 22-08-2016
Nieuwe functie Widget maken Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
16-08-2016
18-08-2016
Uitgebreide opties voor medeondertekenaars met Widget Adobe Sign – Enterprise,
Adobe Sign – Business
16-08-2016 18-08-2016
Uw handtekening plaatsen met een afbeelding van uw handtekening of een stempel Alle 16-08-2016 18-08-2016
Vloeiende handtekeningen
 
Alle 16-08-2016 18-08-2016
Meer complexere wachtwoorden
Alle 16-08-2016 18-08-2016
Verbeterde telefoonverificatie
Adobe Sign – Enterprise, Adobe Sign – Business
16-08-2016 18-08-2016
Toegankelijkheid Alle 16-08-2016 18-08-2016
Volledige lokalisatie Alle 16-08-2016 18-08-2016
Java SDK API 16-08-2016 18-08-2016
Gesplitst scherm iOS 16-08-2016 18-08-2016
Help voor mobiele apparaten iOS, Android 16-08-2016 18-08-2016

Opgeloste problemen

Probleem-id Beschrijving
4169765 Oplossing van een probleem in SAML waarbij sommige klanten tijdens het aanmelden voortdurend worden omgeleid
4168049 Oplossing voor een aantal problemen met e-mailadressen die een apostrof bevatten
4164782 Oplossing van een probleem waarbij geplande rapporten niet op het juiste moment worden uitgevoerd
4157207 In de koptekst van tussenliggende e-mailberichten staan niet langer de e-mailadressen van de ontvangers in CC, wanneer deze worden onderdrukt naar CC
4156570 Oplossing van een probleem waarbij dashboardgrafieken onjuiste informatie weergeven
4155916 Oplossing van een probleem waarbij de API-methode userCredentials ten onrechte om een wachtwoord vraagt
4155454 De hyperlink naar het OAuth-certificaat in de ondertekeningsfunctie verwijst nu naar de juiste URL
4155091 Oplossing van een aantal problemen waarbij in auditrapporten niet de goede tijd wordt weergegeven voor bepaalde gebeurtenissen
4144769 Oplossing van een onregelmatig optredend probleem waarbij de verwijderingsdatum niet wordt geregistreerd in verwijderde overeenkomsten
4137757 De workflowmaker functioneert beter
4125201 Er verschijnt geen foutbericht meer wanneer er te veel bijlagen worden toegevoegd aan een overeenkomst
4005568 Oplossing van het probleem waarbij optionele velden niet goed worden weergegeven in de ondertekende overeenkomst

Downloaden