Dit document schetst de installatie en de configuratie van Adobe Sign voor SuccessFactors met gebruik van SAP Cloud Cockpit.

Opmerking:

Als u SuccessFactors wilt uitbreiden met Adobe Sign hebt u een SAP Cloud Platform-account nodig.

Technisch overzicht

De Adobe Sign voor SuccessFactors-integratie breidt SuccessFactors (SFSF) uit via het SAP Cloud Platform (SCP). We hebben een integratie voor Recruiting Management (RCM) voor het sturen van aanbiedingsbrieven vanuit SFSF naar één ontvanger. Ondertekende documenten worden opgeslagen op het Kandidaatprofiel. Alle ondertekening gebeurt via e-mailmelding.

De installatie bestaat uit:

1. Configuratie van een of meer subaccounts binnen SCP

2. Implementatie van een MTAR-oplossing

 • Een MTAR is een archief dat specifiek is voor SCP en waarin het jar-bestand van de webapp en andere metagegevens zijn opgenomen

3. Configuratie van de SFSF-applicatie-uitbreiding via SFSF-provisioning

Dit is een zeer complexe opstelling en mag eigenlijk alleen worden uitgevoerd door iemand met ervaring op expertniveau met SCP.

Opmerking:

Bij implementatie naar een topografie van een abonnee-leverancier, wordt de webapp alleen uitgevoerd door het subaccount van de leverancier. Het abonnee-account faciliteert alleen de verbinding tussen SCP en de SuccessFactors-instantie.


Voorwaarden

1. Toegang tot SFSF-provisioning (bijvoorbeeeld https://mysfsfdemo.successfactors.com/provisioning_login)

 • Dit is ONGEWOON voor klanten. Over het algemeen staat SAP niet toe dat klanten toegang hebben tot provisioning.
 • SAP vereist dat een 'gecertificeerd expert' als enige toegang heeft. Dit is geen probleem met ontwikkel- of proefaccounts, maar wel voor productie-implementaties.

2. Een Java-rekeneenheid

 • Er is minimaal een Java Lite-rekenrecht vereist.
 • Bij implementatie in een leverancier-abonnee-model, moet dit recht worden toegewezen aan het leverancier-subaccount.
Hoofdleverancier


Installatie van Cockpit

Er zijn 2 topologieën voor implementatie:

 1. Zelfstandig: hierbij implementeert u Adobe Sign voor SAP SuccessFactors als zelfstandige oplossing binnen één subaccount. In dit geval is er een 1-op-1-relatie tussen het subaccount voor implementatie en uw SuccessFactors-instantie.
 2. Abonnee-Leverancier: hierbij implementeert u de Adobe Sign voor SAP SuccessFactors als een oplossing in een ‘leverancier’-subaccount dat als abonnement kan dienen voor een aantal SuccessFactors-instanties. Op deze manier kunt u de app op één locatie beheren. Tegelijkertijd biedt u via het bijbehorende subaccount de nodige integratieservices voor een aantal SuccessFactor-instanties.

Voor beide implementatiestrategieën moet u het MTAR-bestand van Adobe Sign implementeren. De oplossing wordt verpakt in een MTAR-bestand (Multi-Target Application Archive) en bevat zowel de zelfstandige optie als de optie leverancier/abonnee.

Download hier het MTAR-bestand

 

Meer gedetailleerde documentatie van SAP:


Zelfstandige implementatie

 1. Maak een subaccount.

 2. Voordat u MTAR kunt implementeren, moet u het subaccount koppelen aan uw SuccessFactors-instantie.

  • Selecteer de integratietokens. En maak vervolgens een nieuw token. Kopieer het token (bijvoorbeeld 92d13db51c779448f96c8b83d7ef1a8.eu3)
  • Op de SuccessFactors-implementatiepagina kiest u “Extension Management Configuration” (Configuratie voor uitbreidingenbeheer).
  • Voeg het integratietoken toe onder “Add New Subaccount” (Nieuw subaccount toevoegen).
 3. Implementeer het MTAR-bestand als een oplossing.

Zodra de oplossing is geïmplementeerd, wordt de installatie van de tegels voor rekrutering en onboarding voltooid binnen uw SuccessFactors-instantie.


Implementatie van abonnee-leverancier

 1. Maak een subaccount voor de leverancier en implementeer hierop het MTAR-bestand.

 2. Maak een subaccount voor de abonnee. Voor elke SuccessFactors-instantie hebt u een dergelijk subaccount nodig. Maak een notitie voor de “Technical Name” (technische naam) van dit subaccount (bijvoorbeeld hiwyrm997q)

 3. Ga naar de subaccount voor de leverancier en klik op de oplossing u hebt geïmplementeerd. Links wordt het menu “Entitlements” (Machtigingen) weergegeven.

 4. Maak een machtiging door de algemene technische naam van het subaccount voor de abonnee in spe aan te geven.

 5. Selecteer de optie voor oplossingen in dit account. De AdobeSign-oplossing wordt als een tegel weergegeven onder “Solutions available for Subscription” (Beschikbare oplossingen voor abonnement).

 6. Voordat u zich kunt abonneren op de oplossing, moet u dit subaccount voor de abonnee koppelen aan uw SuccessFactors-instantie.

  • Selecteer de integratietokens. 
   • Maak een nieuw token
   • Kopieer het token (bijvoorbeeld 92d13db51cxxxxxxxc8b83d7ef1a8.eu3)
  • Selecteer Use SAP SuccessFactors identity report (Identiteitsrapport van SAP SuccessFactors gebruiken)
  token
  token
  • Op de SuccessFactors-implementatiepagina kiest u “Extension Management Configuration” (Configuratie voor uitbreidingenbeheer).
  • Voeg het integratietoken toe onder “Add New Subaccount” (Nieuw subaccount toevoegen).
 7. Klik op het token en kies Subscribe (Abonneren). Het is niet nodig om een MTAR-beschrijvingsbestand te verstrekken. U hoeft alleen maar de optie voor abonneren te selecteren.

Nadat u zich hebt geabonneerd, wordt de installatie van de tegels voor rekrutering en onboarding voltooid binnen uw SuccessFactors-instantie.

In SuccessFactors kunt u de Adobe Sign-tegels voor rekrutering en/of onboarding verplaatsen van “niet-gebruikt” naar de standaardwaarde.

Zie Admin > Tools > Manage Home Page (Beheer > Gereedschappen > Startpagina beheren).


De oplossing machtigen

 1. Selecteer voor elke abonnee de Adobe Sign-oplossing en open het de optie Entitlements (Rechten) vanuit de cockpit. Druk op de knop New Entitlement (Nieuw recht):

  SAP-rechten
 2. Ga naar het deelvenster Create Entitlement (Recht maken) en voer het volgende in:

  • De naam van het subaccount van de abonnee
  • De startdatum
  • Het aantal rechten

  Klik op Save (Opslaan) wanneer u klaar bent

  SAP-machtiging Create (Aanmaken)
 3. Ga naar het menu Subscriptions (Abonnementen) en klik op de applicatie adobesign:

  SAP-abonnementen
 4. Configureer een nieuwe bestemming in het menu Destinations (Bestemmingen):

  • Naam: sap_hcmcloud_core_tech
  • Type: HTTP
  • Omschrijving: sap_hcmcloud_core_tech
  • URL: <dezelfde URL van de bestaande bestemming sap_hcmcloud_core_odata>
  • Proxytype: Internet
  • Authenticatie: BasicAuthentication
  • Gebruiker: <SFSF API-gebruiker>
  • Wachtwoord: <SFSF API-gebruikerswachtwoord>
  • Gebruik van standaard JDK Keystore: optioneel
  SAP-bestemming


Typische problemen

Doorgaans duiden 500-fouten op het ontbreken van een databaseconfiguratie.

Controleer of uw database beschikbaar en geconfigureerd is.

Dit is een brede familie van foutcodes.

Zoek en inspecteer de systeemlogbestanden.

 • Kijk naar het subaccount waarop de webapp wordt uitgevoerd. Dit is het subaccount van de leverancier
 • Inspecteer de standaardtrace van de Java-app: Provider Sub-account -> Solution (adobesign) -> Component (adobesign) -> Java App (adobesign)
 • Kies Monitoring -> Default trace (Controle -> Standaardtrace)

 

Problemen kunnen worden veroorzaakt door de beschikbaarheid van bronnen (database) of toegangsrechten (rechten).

 • Zorg ervoor dat u bij resourceproblemen een schema en binding hebt gemaakt
 • Zorg ervoor dat u voor toegangsrechten het integratietoken voor SAP SuccessFactors hebt gemaakt

 

Mogelijk moet u het recht van SuccessFactors loskoppelen en een nieuw recht maken.

Als alles correct lijkt te zijn ingesteld, stop dan en start de Java-app op de provider opnieuw.


Volgende stappen...