Gebruikersbibliotheekbestanden worden niet weergegeven in macOS

U hebt mogelijk toegang nodig tot de inhoud van de bibliotheekmap van de gebruiker om problemen met uw Adobe-toepassingen op te lossen. De bibliotheekmap van de gebruiker is standaard verborgen in macOS. Gebruik een van de volgende methoden om de inhoud van de gebruikersbibliotheek zichtbaar te maken.

Methode 1

Houd de toets Option ingedrukt in Finder wanneer u het menu Ga gebruikt. De Bibliotheek verschijnt onder de basismap van de huidige gebruiker.

Menu Ga

Opmerking:

Nadat u de map Bibliotheek hebt geopend, kunt u het pictogram Bibliotheek verslepen van bovenaan het venster naar het Dock, de zijbalk of de werkbalk, zodat de map gemakkelijk toegankelijk is.

Methode 2

  1. Navigeer in de Finder naar Ga > Ga naar map.

  2. Typ ~/Library in het dialoogvenster Ga naar map.

  3. Klik op Ga.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account