Hoog CPU-gebruik vanwege CEPHtmlEngine

Sommige gebruikers ervaren mogelijk een hoog CPU-gebruik na het starten van Adobe-producten. Hoog CPU-gebruik kan tot langzame cursorbewegingen, verminderde prestaties en zelfs langere laadtijden in apps leiden.

Probeer de volgende oplossingen als u merkt dat het CEPHtmlEngine Helper-proces tot een hoog CPU-gebruik leidt:

Oplossing 1: verwijder de map met plug-in-extensies die een hoog CPU-gebruik veroorzaken

 1. Open de Activiteitenweergave.

 2. Zoek in het tabblad Processen naar het CEPHtmlEngine-proces dat een hoog CPU-gebruik veroorzaakt.

 3. Selecteer het proces en dubbelklik erop. 

 4. Selecteer het tabblad Bestanden en poorten openen .

 5. Zoek in de logboeken naar de plug-in-naam.

  De plug-in voor de Adobe Illustrator-app ziet er bijvoorbeeld zo uit: ~/com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 6. Ga naar de map met extensies die te vinden is in ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/extensions of ${PP}/CEP/extensions.

  Map met extensies

 7. Maak een back-up van het bestand.

  Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Verplaatsen naar prullenbak.

 8. Start de app opnieuw op.

Als het probleem is verholpen, meld dat dan bij de ontwikkelaar van de extensie, zodat het probleem wordt opgelost voor toekomstige versies.

 1. Open Taakbeheer.

 2. Ga naar het tabblad Details aan de linkerkant.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de bovenste kolom. Selecteer de optie Kolom selecteren.

 4. Vink de optie Opdrachtregel aan en selecteer vervolgens OK.

  Opdrachtregel

 5. Zoek het CEPHtmlEngine-proces dat een hoog CPU-gebruik veroorzaakt.

 6. Selecteer de toetsen Ctrl + C op het toetsenbord om de overeenkomstige logboeken van de kolom Opdrachtregel te kopiëren.

  Windows Taakbeheer

  Plak het in een editor.

 7. Zoek in de logboeken naar de plug-in-naam.

  De plug-in voor de Adobe Illustrator-app ziet er bijvoorbeeld zo uit:

  ..\com.adobe.illustrator.OnBoarding.log.

 8. Ga naar de map met extensies die te vinden is in C:\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\CEP\extensions of %AppData%\Roaming\Adobe\CEP\extensions of ${PP}\CEP\extensions.

  Map met extensies in Windows

 9. Maak een back-up van het bestand.

  Klik met de rechtermuisknop op de map en selecteer Verwijderen

 10. Start de app opnieuw op.

Als het probleem is verholpen, meld dat dan bij de ontwikkelaar van de extensie, zodat het probleem wordt opgelost voor toekomstige versies.

Oplossing 2: controleer de map met logboekbestanden

Dit probleem kan zich voordoen wanneer Adobe-producten geen toegang hebben tot of niet kunnen schrijven naar een map met logboekbestanden. Controleer de onderstaande map om te zorgen dat deze bestaat en dat uw huidige gebruikersaccount schrijfmachtigingen heeft om de inhoud van de map te wijzigen.

macOS

 • Open ~/Library/Logs/CSXS Creative Cloud Libraries met behulp van de opdracht Ga naar map.
 • Bevestig dat de map bestaat en dat u er schrijfmachtigingen voor hebt.

Windows

 • Open %temp% via het zoekveld in het menu Start.
 • Bevestig dat de map bestaat en dat u er schrijfmachtigingen voor hebt.  

Oplossing 3: wijzig de inhoud van de map

 1. Sluit eventuele geopende Adobe-producten zoals Photoshop, Illustrator, Dreamweaver of InDesign.

 2. Verplaats de inhoud van de onderstaande map naar een andere locatie als back-up (bijvoorbeeld een map op uw bureaublad). Zie het onderstaande pad voor de maplocatie van elk product.

  Opmerking:

  U moet het uitvoerbare bestand van het product rechtstreeks selecteren en Ctrl-klik uitvoeren om de opdracht Toon pakketinhoud te gebruiken en de onderstaande productmappen op te roepen.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/Adobe Illustrator CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
    
  Opmerking:

  Als u de Option-toets ingedrukt houdt terwijl u sleept, kunt u een kopie van de mapinhoud maken.

 3. Verwijder de inhoud van de oorspronkelijke map nadat u een kopie hebt gemaakt.

 4. Download DL224.zip en extraheer de inhoud naar de onderstaande map (dezelfde inhoud waarvan u in de vorige stap een back-up hebt gemaakt en die u hebt verwijderd).

  Opmerking:

  Selecteer het uitvoerbare bestand van het product rechtstreeks en voer Ctrl + klik uit om de opdracht Pakketinhoud weergeven te gebruiken en de onderstaande productmappen te openen.

  macOS

  • Photoshop: /Applications/Adobe Photoshop CC 2015/Adobe Photoshop CC 2015.app/Contents/Required/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraryPanel.html/
  • Illustrator: /Applications/Adobe Illustrator CC 2015/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • InDesign: /Applications/Adobe InDesign CC 2015/Resources/CEP/extensions/com.adobe.DesignLibraries.angular/
  • Dreamweaver: /Applications/Adobe Dreamweaver/CC 2015/configuration/CEP/extensions/

  Windows

  • Photoshop: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Required\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraryPanel.html
  • Illustrator: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • InDesign: C:\Program Files\Adobe\Adobe InDesign CC 2015\Resources\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Dreamweaver: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015\configuration\CEPExtensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
  • Premiere Pro: C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2015\CEP\extensions\com.adobe.DesignLibraries.angular
Opmerking:

Het Adobe-engineeringteam is op de hoogte van het probleem en is van plan om het in een toekomstige update te verhelpen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online