Problemen met C++ runtime | Adobe-producten | Windows

Gebruik dit document om problemen met C++ runtime op te lossen die optreden wanneer u Adobe-producten gebruikt.

Voorkeurenbestanden opnieuw maken

Maak het voorkeurenbestand voor de Adobe-toepassing opnieuw om problemen die veroorzaakt zijn door een beschadigd voorkeurenbestand, te elimineren.

Opmerking: Wanneer u deze oplossing gebruikt, maakt de Adobe-toepassing een voorkeurenbestand en verliest u aangepaste instellingen die aan uw huidige voorkeurenbestand zijn gekoppeld. Het bestand dat u in stap 2 hernoemt, is echter uw oorspronkelijke voorkeurenbestand. Als u vaststelt dat het probleem niet wordt veroorzaakt door het voorkeurenbestand, kunt u uw aangepaste instellingen herstellen door de instructies hieronder te volgen.

Het bestand met productvoorkeuren opnieuw maken:

  1. Sluit het Adobe-programma.
  2. Wijzig de naam van het voorkeurenbestand (bijvoorbeeld naar [Voorkeurenbestand].oud). Voorkeurenbestanden staan meestal in de map \Documents and Settings\[gebruiker]\Application Data\Adobe\[Product]\.
  3. Start de Adobe-toepassing om een voorkeurenbestand te maken.

Als het probleem aanhoudt, is het niet te wijten aan het voorkeurenbestand. U kunt de aangepaste instellingen terugzetten door het nieuwe voorkeurenbestand te verwijderen en de oorspronkelijke naam van het vorige voorkeurenbestand te herstellen.

Voorkeurenmappen opnieuw maken

Maak de map met Adobe-toepassingsvoorkeuren opnieuw om problemen die veroorzaakt zijn door beschadigde voorkeuren, te elimineren.

Opmerking: Als u de voorkeurenmap opnieuw maakt, krijgt u mogelijk met onverwachte resultaten te maken. Dit kan gelden voor Collaboration, JavaScripts, Organizer, Kleurinstellingen, Automatisch invullen, Web Capture, Stempels en Updater, en instellingen voor kleurbeheer.

De map met toepassingsvoorkeuren opnieuw maken:

  1. Sluit het Adobe-programma.
  2. Ga in Windows Verkenner naar de map met toepassingsvoorkeuren. Mappen met toepassingsvoorkeuren staan meestal in \Documents and Settings\[gebruiker]\Application Data\Adobe\[Product]\.
  3. Verplaats de voorkeurenmap naar een andere locatie (bijvoorbeeld C:\Temp).
  4. Start de Adobe-toepassing om een voorkeurenbestand te maken.

Als het probleem aanhoudt nadat u de voorkeurenmap opnieuw hebt gemaakt, is het probleem niet te wijten aan de voorkeurenmap. U kunt uw eigen instellingen herstellen door het bestand dat u in stap 3 hebt verplaatst, weer op de oorspronkelijke locatie terug te plaatsen. Klik dan op Ja op alles om de nieuwe voorkeurenmap te vervangen.

Het product uitvoeren of installeren vanuit een nieuwe gebruikersaccount

Maak een gebruikersaccount met dezelfde machtigingen als de account die u gebruikte toen het probleem optrad. Als het probleem niet terugkeert, is de oorspronkelijke gebruikersaccount mogelijk beschadigd. Zie 'Nieuwe gebruikers aan de computer toevoegen' in Windows Help of neem contact op met de systeembeheerder.

 

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online