Problemen met Windows-systeemfouten en -blokkeringen oplossen | Adobe-software

Windows-systeemfouten oplossen  

Symptomen van Windows-systeemfouten zijn lege of knipperende dialoogvensters, een vastgelopen cursor of scherm, een blauw scherm, onverwachts opnieuw opstarten of een Windows-foutbericht.

Opmerking:

Ontvangt u een specifieke fout wanneer u uw Adobe-toepassing gebruikt? Zoek in de Help van Adobe Community naar de fout of ga naar Adobe Forums om hulp van community-experts te krijgen.

Voordat u begint

Als uw systeem niet voldoet aan de minimumvereisten voor uw Adobe-product, wordt het product misschien niet goed uitgevoerd. Ga naar de Adobe-webpagina met systeemvereisten om te controleren of uw systeem voldoet aan de minimumvereisten voor uw product.

Maak back-ups van alle persoonlijke bestanden (bijvoorbeeld door u gemaakte Photoshop- of InDesign-bestanden).

De onderstaande procedures voor probleemoplossing zijn gebaseerd op de standaardinterface van Windows en de klassieke weergave van het Configuratiescherm. Voor sommige bestanden moet u bestanden, mappen of extensies zoeken die standaard worden verborgen.

Het Configuratiescherm in Klassieke weergave weergeven

1. Open het configuratiescherm.

2. Klik op een van de volgende:

 • (Windows Vista) Klassieke weergave
 • (Windows 7, Windows 8 en Windows 10) Weergeven op > Kleine pictogrammen

Verborgen bestanden, mappen en extensies weergeven

Raadpleeg deze Windows Help-onderwerpen:

 • (Windows Vista en Windows 7) 'Verborgen bestanden weergeven' en 'Bestandsnaamextensies weergeven of verbergen'
 • (Windows 8 en Windows 10)  'Verborgen bestanden weergeven' en 'Bestandsnaamextensies weergeven of verbergen'

Mapopties in Windows 7, Windows 8 en Windows 10

Basisoplossingen voor systeemproblemen

De nieuwste versie van de Adobe-software is mogelijk meer compatibel met het besturingssysteem en de stuurprogramma's. Controleer voordat u een update installeert of uw systeem aan de vereisten voldoet.

Ga naar de pagina met Adobe-productupdates om te zien welke updates beschikbaar zijn voor uw product.

Updates verbeteren de prestaties van het Windows-besturingssysteem en optimaliseren de compatibiliteit met toepassingen.

Ga naar www.windowsupdate.com om Windows-servicepacks en -updates te verkrijgen. Neem contact op met de technische ondersteuning van Microsoft als u hulp nodig hebt bij het installeren van servicepacks en updates.

Maak het voorkeurenbestand voor de Adobe-toepassing opnieuw om problemen die veroorzaakt zijn door een beschadigd voorkeurenbestand, te elimineren.

Het bestand met hoofdvoorkeuren heeft de naam Adobe [productnaam] [productversie] Prefs.psp".

Op Windows Vista, 7, 8 of 10 vindt u het voorkeurenbestand op:

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe [productnaam] [productversie]\Adobe [productnaam] [productversie] Settings\Adobe [productnaam] [productversie]Prefs.psp

Als u uw voorkeuren snel opnieuw moet instellen, kunt u dit in veel Adobe-toepassingen via een sneltoets doen wanneer u het product start. Houd CTRL-SHIFT-ALT onmiddellijk ingedrukt nadat u op het toepassingpictogram hebt gedubbelklikt.

Bekijk deze video voor stapsgewijze instructies om de voorkeuren van Photoshop opnieuw in te stellen: Het voorkeurenbestand van Photoshop CS6 opnieuw instellen

Voor extra instructies zoekt u in het Help-systeem van uw product naar 'voorkeuren herstellen'.

Sommige toepassingen of services kunnen systeemfouten veroorzaken of lopen vast wanneer ze samen met Adobe-toepassingen uitgevoerd worden. Services zijn gespecialiseerde programma's die functies uitvoeren om andere programma's te ondersteunen.

Voordat u uw Adobe-toepassing start, schakelt u andere toepassingen en services uit via Selectief opstarten

Zoek voor meer informatie naar de volgende onderwerpen in de Help van Microsoft Windows:

 • Windows Vista 'Het gebruik van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie om configuratieproblemen in Windows Vista oplossen' (Artikel-id: 950093)
 • Windows 7, 8 en 10  'Selectief opstarten uitvoeren vanuit Systeemconfiguratie' 

Ga als volgt te werk om opstartonderdelen en -services uit te schakelen:

 1. Sluit alle toepassingen af.
 2. Voor Windows 7: klik op Start, typ msconfig in het zoek vakje en druk op Enter.

  Voor Windows 8 en 10: klik met de rechtermuisknop op de knop Start en klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vakje Uitvoeren en druk op Enter.

 3. Klik op het tabblad Algemeen en kies Selectief opstarten.

 4. Klik in Windows 7 op het tabblad Opstarten en selecteer Alles uitschakelen.

  Voor Windows 8 en 10 opent u Taakbeheer door met de rechtermuisknop op de Taakbalk te klikken, over te schakelen naar het tabblad Opstarten en op de knop Uitschakelen te klikken.

 5. Selecteer alle opstartonderdelen die van essentieel belang zijn voor het testen van het probleem. Als u niet zeker weet of een item van essentieel belang is, laat het dan ongeselecteerd (uitgeschakeld).
 6. Klik op de tab Services en selecteer Alle Microsoft-services verbergen.

 7. Selecteer Alles uitschakelen, selecteer FLEXnet Licensing Service opnieuw en selecteer dan opnieuw alle services die nodig zijn om het probleem te testen. Als u niet zeker weet of een item van essentieel belang is, laat het dan ongeselecteerd (uitgeschakeld).

  Opmerking:

  Wanneer u de selectie van Systeemservices in het geheugen laden opheft in Selectief opstarten, verwijdert u alle herstelpunten voor het hulpprogramma Systeemherstel permanent. Als u zich zorgen maakt over het permanent verwijderen van uw herstelpunten, laat u Systeemservices in het geheugen laden geselecteerd.

 8. Klik op Toepassen en start Windows opnieuw.

 9. Nadat Windows opnieuw is opgestart, ziet u een bericht dat het hulpprogramma Systeemconfiguratie wijzigingen heeft aangebracht in de manier waarop Windows opstart. Klik op OK.

 10. Wanneer het hulpprogramma Systeemconfiguratie verschijnt, klikt u op Annuleren.

 11. Klik met de rechtermuisknop op sjablonen in het Systeemvak en sluit alle opstartonderdelen die nog actief zijn af of schakel ze uit.

 12. Start uw Adobe-toepassing en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Schakel opstartonderdelen en -services opnieuw in als de toepassing nog steeds niet goed wordt uitgevoerd:
  1. Kies Start > Uitvoeren, typ msconfig en klik op OK.
  2. Kies Normaal opstarten op het tabblad Algemeen, klik op OK en start de computer opnieuw op.
  • Als de toepassing goed wordt uitgevoerd, schakelt u opstartonderdelen en -services een voor een opnieuw in om te bepalen waardoor het probleem wordt veroorzaakt:
  1. Kies Start > Uitvoeren, typ msconfig en klik op OK.
  2. Selecteer opstartonderdelen en -services selectief opnieuw en start uw computer opnieuw op.
  3. Probeer de toepassing opnieuw uit te voeren. Als u problemen ondervindt, worden deze waarschijnlijk veroorzaakt door het opstartonderdeel dat of de opstartservice die het laatst is ingeschakeld.

Opnieuw installeren vanaf het bureaublad

Bepaalde systeemonderdelen (bijvoorbeeld apparaatstuurprogramma's en antivirusprogramma's) kunnen conflicteren met het Fireworks-installatieprogramma en ertoe leiden dat niet of niet volledig wordt geïnstalleerd. Installeer de toepassing vanaf het bureaublad of in vereenvoudigde modus om dergelijke conflicten te voorkomen.

 1. Kopieer de map van de Adobe-toepassing van de schijf naar het bureaublad.
 2. Open de map van de Adobe-toepassing op het bureaublad.
 3. Dubbelklik op Setup.exe en volg de instructies op het scherm.

 4. Start Windows opnieuw op. 

Opnieuw installeren in vereenvoudigde modus

 1. Kopieer de map van de Adobe-toepassing van de schijf naar het bureaublad.
 2. Schakel opstartonderdelen uit en start Windows opnieuw. Zie Uw Adobe-toepassing uitvoeren in vereenvoudigde modus hierboven.

 3. Dubbelklik op Setup.exe en volg de instructies op het scherm.

 4. Start Windows opnieuw op. 

 5. Wanneer het hulpprogramma Systeemconfiguratie verschijnt, selecteert u Normaal opstarten.

Als het probleem niet wordt opgelost door de toepassing opnieuw te installeren vanaf het bureaublad of in vereenvoudigde modus, probeer de toepassing dan op een andere harde schijf te installeren en uit te voeren.

Productspecifieke oplossingen

Oplossing

Producten

Acrobat | Adobe Audition | Adobe Bridge | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Adobe Reader | AfterEffects | Fireworks | FrameMaker | Illustrator | InDesign | Lightroom | Photoshop | Photoshop Elements | Soundbooth

 

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Audition | Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Elements Organizer | Soundbooth

 

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

 

Adobe Premiere Elements | Adobe Premiere Pro | Photoshop | Photoshop Elements

 

Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | AfterEffects

Verwijder plug-ins van derden

 1. Verwijder plug-ins van derden uit de map met plug-ins van de toepassing (Program Files\Adobe\[toepassingsversie]\Plug-Ins).

  De Photoshop CS6-map met plug-ins in Windows 7

 2. Start de toepassing opnieuw:

  • Doet het probleem zich opnieuw voor, plaats de plug-ins dan weer terug in de map met plug-ins van de toepassing, en probeer een andere oplossing.
  • Ga naar de volgende stap als het probleem zich niet opnieuw voordoet.
 3. Plaats één plug-in van een derde partij terug in de map met plug-ins.

 4. Start de toepassing opnieuw en probeer het probleem te reproduceren.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als het probleem zich niet opnieuw voordoet, gaat u terug naar stap 2.
  • Treedt het probleem wel opnieuw op, dan neemt u contact op met de ontwikkelaar van de laatst verplaatste plug-in en vraagt u naar een update.

Verminder het aantal actieve lettertypen

Lettertypen die bij Windows zijn geïnstalleerd, kunnen soms problemen met Adobe-toepassingen veroorzaken.

Voor instructies raadpleegt u:

De map Lettertypen in Windows 7


Werk QuickTime bij of installeer het opnieuw

Een verouderde of beschadigde versie van Apple QuickTime kan voorkomen dat digitale audio- of videotoepassingen van Adobe correct opstarten of werken. 

QuickTime bijwerken: als u QuickTime wilt bijwerken, installeert u de nieuwste versie via www.apple.com/quicktime/download.

QuickTime opnieuw installeren: verwijder QuickTime, verwijder eventuele QuickTime-bestanden of -mappen die nog op het systeem staan, en installeer QuickTime opnieuw. Zie iTunes en andere softwareonderdelen verwijderen en opnieuw installeren in Windows Vista, Windows 7 of Windows 8.


Extensies uitschakelen of verwijderen

Extensies breiden de functionaliteit van de hierboven weergegeven Adobe-toepassingen uit. Zie Adobe Extension Manager Help voor meer informatie over extensies.

Schakel extensies uit om problemen te elimineren die een beschadigde of niet-compatibele extensie kan veroorzaken.

 1. Start de Adobe Extension Manager. (Is de Extension Manager niet geïnstalleerd, download deze dan hier.)
 2. Selecteer de Adobe-toepassing waarbij een probleem optreedt.

 3. Schakel alle extensies uit.

 4. Als het probleem niet meer optreedt, schakelt u de extensies een voor een weer in en probeert u met de Adobe-toepassing te werken waarin het probleem zich voordeed. Als u een problematische extensie identificeert, verwijdert u deze.

  Een extensie verwijderen:

  1. In de Extension Manager selecteert u de extensie.
  2. Kies Bestand > Extensie verwijderen.


Optimaliseer werkschijven

Als onvoldoende RAM beschikbaar is voor beeldbewerking, gebruiken deze toepassingen een werkschijfbestand. Een werkschijfbestand is een tijdelijke schijfruimte die wordt gebruikt om gegevens op te slaan en berekeningen uit te voeren.

Door de prestaties van werkschijven te optimaliseren, kunnen systeemfouten en -crashes worden opgelost. Zoek op 'werkschijf' in het Help-systeem van uw Adobe-toepassing voor meer informatie.

Instellingen voor werkschijven in Photoshop CS6


Los problemen met codecs op

Codecs die niet compatibel zijn met uw besturingssysteem of toepassingen, veroorzaken opstartproblemen en het vastlopen van toepassingen. Los problemen met codecs op door recent geïnstalleerde codecs te verwijderen of door alle codecs één voor één tijdelijk uit te schakelen en het probleem opnieuw proberen te veroorzaken.

Opmerking: als u een codec verwijdert, worden video- of audiobestanden mogelijk onleesbaar of werken toepassingen mogelijk niet meer. Wees voorzichtig bij het verwijderen van codecs. Als u niet zeker weet welke codecs op uw systeem moeten blijven staan, klikt u op de knop Nu chatten onder aan deze pagina om met een Adobe-agent te praten.

Voor instructies raadpleegt u:

Systeemproblemen oplossen - expert

Werk het stuurprogramma van de videokaart bij

U kunt nagaan of het videostuurprogramma verouderd is door de kleurdiepte en resolutie van de videokaart te wijzigen.  Als uw Adobe-toepassing blijft werken zoals verwacht nadat u de kleurdiepte en resolutie hebt gewijzigd, hoeft u het videostuurprogramma niet bij te werken.

Raadpleeg de volgende Windows Help-artikelen als u de kleurdiepte en resolutie die wordt gebruikt voor Adobe-software wilt wijzigen:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10  'De beste weergave krijgen op uw beeldscherm'

Opmerking: Adobe-software vereist een schermresolutie van minimaal 1024x768.

Neem indien nodig contact op met de fabrikant van de videokaart voor een bijgewerkt stuurprogramma, of download er een op de website van de fabrikant. (Controleer de eigenschappen van de videokaart in Apparaatbeheer om de fabrikant te achterhalen.)

Werk uw printerstuurprogramma bij

Als u wilt bepalen of het printerstuurprogramma voor uw standaardprinter conflicteert met uw Adobe-software, installeert u een printer die een PostScript-printerstuurprogramma gebruikt en stelt u die printer in als standaardprinter. (U kunt een printer installeren die geen fysiek apparaat is.)

Als het probleem zich niet opnieuw voordoet, conflicteert de printer die u voorheen gebruikte met de Adobe-toepassing. Neem contact op met de fabrikant van de printer voor een actueel stuurprogramma.

Zoek naar 'printer toevoegen' in de Help van Windows. Zoek naar 'de standaardprinter wijzigen' in de Help van Windows voor informatie over hoe u een PostScript-printer instelt als standaardprinter.

Werk de stuurprogramma's van het apparaat bij

Apparaatstuurprogramma's zijn softwarebestanden waarmee Windows kan communiceren met apparaten zoals scanners, muizen en toetsenborden. Neem contact op met de fabrikant van het apparaat om er te zeker van te zijn dat u het meest recente apparaatstuurprogramma gebruikt.

Raadpleeg deze Windows Help-artikelen voor meer informatie:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 'Apparaatbeheer openen' en 'Help-informatie opvragen over foutberichten van Apparaatbeheer'

U kunt systeemfouten ondervinden als uw gebruikersaccount is beschadigd, of als uw gebruikersaccount niet de rechten heeft tot bestanden en mappen die uw Adobe-toepassing nodig heeft.

Start Adobe-toepassing in een nieuwe gebruikersaccount Maak een gebruikersaccount met dezelfde machtigingen als de account die u gebruikte toen het probleem optrad. Als het probleem niet opnieuw optreedt, is de oorspronkelijke gebruikersaccount waarschijnlijk beschadigd.

Zoek voor instructies naar de volgende onderwerpen in de Help van Microsoft Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 'Een gebruikersaccount maken'

Start de Adobe-toepassing in een beheerdersaccount Maak een gebruikersaccount aan en wijzig het accounttype naar beheerder. (Als u geen rechten hebt om een beheerdersaccount aan te maken, neemt u contact op met de systeembeheerder.) Als het probleem zich niet opnieuw voordoet, heeft uw standaardgebruikersaccount geen toegangsrechten tot bestanden en mappen die de Adobe-toepassing vereist. 

Zoek voor instructies naar de volgende onderwerpen in de Help van Microsoft Windows:

 • Windows Vista 'Accounttypen van gebruikers wijzigen'
 • Windows 7, Windows 8 en Windows 10 'Accounttype van gebruiker wijzigen'

Gebruikerstoegangsbeheer

Zoek naar 'Gebruikerstoegangbeheer in- of uitschakelen' in de Help van Microsoft Windows voor instructies.

Windows Aero

Windows Aero bepaalt de weergave van uw bureaublad. Schakel Aero uit om te zien of het probleem zich opnieuw voordoet wanneer u uw Adobe-toepassing start.

Zoek naar 'Problemen met Windows Aero oplossen' in de Help van Microsoft Windows voor instructies.

Het beheer van tijdelijke bestanden optimaliseren

Werkgegevens worden door Windows en toepassingen opgeslagen in tijdelijke bestanden (met de extensie .tmp) op de harde schijf. Als er te veel tijdelijke bestanden zijn, bestaat het risico dat de prestaties van Windows of toepassingen achteruitgaan, vooral als het om verouderde bestanden gaat.

Zoek voor meer informatie naar de volgende onderwerpen in de Help van Windows:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 'Bestanden verwijderen met Schijfopruiming'

Stel het wisselbestand voor virtueel geheugen op de standaardgrootte in

Raadpleeg deze Windows Help-artikelen voor meer informatie:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en Windows 10 'De grootte van het virtuele geheugen wijzigen'

Herstel en defragmenteer harde schijven

Raadpleeg deze Windows Help-onderwerpen voor instructies:

 • Windows 7, Windows 8 en Windows 10 'De prestaties verbeteren door de vaste schijf te defragmenteren'

Voer een virusscan uit op het systeem

Gebruik actuele antivirussoftware (bijvoorbeeld Norton Antivirus van Symantec of McAfee Virus Scan) om het systeem op virussen te controleren. Virusinfecties kunnen software beschadigen en systeemfouten veroorzaken. Zie de documentatie bij de antivirussoftware voor meer informatie.

Met ICC-profielen kunt u kleurruimtes op uw systeem beheren. Er kan een systeemfout optreden als uw Adobe-toepassing een beschadigd ICC-profiel gebruikt. Los problemen met ICC-profielen op om te bepalen of deze het probleem veroorzaken:

 1. Verplaats alle profielen in de volgende mappen naar het bureaublad:
  • Windows/System32/Spool/Drivers/Color 
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/
  • Program Files (x86)/Common Files/Adobe/Color/Profiles/Recommended
  • Windows/System/ WOW 64/Spool/Color/Drivers/Color

 2. Start de Adobe-toepassing opnieuw en probeer het probleem te reproduceren.
  • Doet het probleem zich opnieuw voor, plaats de profielen dan weer terug in de map.
  • Als het probleem zich niet opnieuw voordoet, verplaatst u de profielen één voor één terug naar de map totdat u het profiel dat het probleem veroorzaakt, kunt identificeren.

Als een bestand beschadigd is, kan het probleem mogelijk opgelost worden door de toepassing die gekoppeld is aan het beschadigde bestand, opnieuw te installeren. Ga op een van de volgende manieren te werk:

 • Als de fout aangeeft welk bestand het probleem veroorzaakt, installeert u de toepassing van dat bestand opnieuw.
 • Als het een Windows-bestand betreft, vraagt u Microsoft om hulp bij het vervangen van dit bestand.

Beschadigde uitbreidingskaarten

Beschadigde of incompatibele PCI- of PCI-X-uitbreidingskaarten kunnen systeemfouten veroorzaken. Als u deze kaarten wilt controleren, schakelt u de computer uit en verwijdert u eventuele versnellingskaarten, videokaarten of andere geïnstalleerde uitbreidingskaarten. Vervolgens start u de computer opnieuw op.

RAM-modules

Zorg ervoor dat de RAM-modules correct zijn geïnstalleerd en niet de oorzaak zijn van het probleem door een of beide oplossingen uit te voeren:

 • Wijzig de volgorde van de geïnstalleerde RAM-modules.
 • Verwijder alle behalve het minimum aantal vereiste RAM-modules voor het uitvoeren van Windows en de Adobe-toepassing, en test om te kijken of het probleem opnieuw optreedt:
  • Als dit het geval is, vervang dan de RAM-modules die u verwijderd hebt en verwijder de andere modules, waarbij u opnieuw test om te kijken of het probleem zich opnieuw voordoet.
  • Als het probleem niet meer optreedt, zijn een of meer van de verwijderde RAM-modules de oorzaak. Voor hulp neemt u contact op met de RAM-fabrikant.Adobe-logo

Aanmelden bij je account