Zie Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen voor informatie over de locatie van logboeken en zoek naar 'Install.log' in de map 'installers' voor fouten.

Downloadfouten

Foutscenario Fouttype Foutcode Foutbericht
Verschillende JSON-
downloadfouten
Herstelbaar Identiek aan huidige
downloadfoutscenario's
Identiek aan huidige downloadfoutscenario's
Algemene downloadfout Onherstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Downloadfout. Kan de Adobe-servers niet bereiken. Controleer uw internetverbinding
en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Extractiefout Onherstelbaar

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
 = 114

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)

Kan de bestanden niet extraheren. Druk op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden.
Handtekeningcontrole mislukt. Onherstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)
De download is beschadigd.
Probeer opnieuw te downloaden.


Fout met bestandsafhandeling
(interne fout)

Onherstelbaar

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


De download is beschadigd.
Probeer opnieuw te downloaden.
Validatie mislukt Onherstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
De download is beschadigd.
Probeer opnieuw te downloaden.
Netwerk niet beschikbaar Herstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Geen netwerkscrim.
Server reageert niet Herstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
De server reageert niet. Controleer uw internetverbinding en firewallinstellingen en
druk vervolgens op Opnieuw proberen.
Schijf vol Herstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Onvoldoende schijfruimte. Maak ruimte vrij op {0} en probeer het opnieuw.
Fout met toegangsrechten
tijdens het downloaden (gebruikers- of systeemfout)
Herstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Fout bij het schrijven naar de tijdelijke bestandslocatie. Herstel de machtigingen van de
tijdelijke locatie. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de klantenondersteuning.
De server ondersteunt
geen multistream-downloads
(interne fout)

Onherstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Downloadfout. Kan de Adobe-servers niet bereiken. Controleer uw internetverbinding
en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Ongeldige downloadconfiguratie
(interne fout)
Onherstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Downloadfout. Kan de Adobe-servers niet bereiken. Controleer uw internetverbinding
en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Proxyfout Herstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Downloadfout. Kan de Adobe-servers niet bereiken. Controleer uw internetverbinding
en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Ongeldige URL
Onherstelbaar

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Als de validatie-URL
ongeldig is, wordt de fout
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR 
weergegeven)

Downloadfout. Kan de Adobe-servers niet bereiken. Controleer uw internetverbinding
en firewallinstellingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Validatiefout Onherstelbaar HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
De download is beschadigd. Probeer opnieuw te downloaden.

Installatie mislukt

Foutscenario Fouttype Foutcode Foutbericht
Setup.exe bestaat niet of de handtekeningcontrole is mislukt Onherstelbaar REG_SETVALUE_FAILURE

Deze installatie
functioneert niet meer. Verwijder de installatie en download Creative Cloud opnieuw
via https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Nu downloaden.

Algemene PIM-fout Onherstelbaar HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Ongeldige sessie-id (interne fout) Onherstelbaar _GUID = 102 Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Ongeldige argumenten naar PIM vanuit het deelvenster Apps (interne fout) Onherstelbaar ARGUMENTS = 103

Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het
product opnieuw te downloaden en installeren.Nu downloaden.

Om te installeren

Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.

Om te verwijderen

Kan het product niet verwijderen. Klik op Opnieuw proberen
om het product opnieuw te verwijderen.

Lees- of schrijffout met hdpim.db-database (beschadigde installatie/verkeerde
machtigingen).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Nu downloaden.

Installeren

Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.

Verwijderen 

Kan het product niet verwijderen. Klik op Opnieuw proberen
om het product opnieuw te verwijderen.

XML-parseerfout (interne fout) Onherstelbaar HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het
product opnieuw te downloaden en installeren.
Fout in verband met JSON,
bijvoorbeeld: ontbrekende informatie.
Onherstelbaar HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 De download is beschadigd. Probeer opnieuw te downloaden.
PIM-sessie is bezet (interne fout) Onherstelbaar _BUSY = 108 Er wordt al een ander installatieprogramma uitgevoerd. Wacht tot de installatie is voltooid en probeer het opnieuw.
JSON bevat geen core package (interne fout) Onherstelbaar

_NOT_SELECTED =
109

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)

Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het
product opnieuw te downloaden en installeren.
Kan geen nieuwe thread maken (systeemfout) Onherstelbaar _CREATE_NEW_THREAD = 110 Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Extractiefout Onherstelbaar ERROR = 127 Kan de bestanden niet extraheren. Probeer het product opnieuw te downloaden.
Handtekeningcontrole van pakket is mislukt. Onherstelbaar _GENUINE = 128 De download is beschadigd. Probeer opnieuw te downloaden.
De verbinding met setup.exe wordt verbroken Herstelbaar HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Alle andere fouten in verband met setup.exe Herstelbaar HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Kan het product niet installeren. Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Installatie in de hoofdmap

Onherstelbaar _IN_ROOT_DIR = 132 Kan het product niet in de hoofdmap
installeren.Geef een andere installatielocatie op bij de voorkeuren en probeer het opnieuw.

Fout met lage DiskGeneric-installatieruimte Onherstelbaar NOT_AVAILABLE = 133

Als de volumenaam bekend
is:

Onvoldoende schijfruimte. Maak ruimte vrij en
probeer het opnieuw.

Als de volumenaam niet bekend is:

Onvoldoende schijfruimte.

Geef een andere installatielocatie op bij de voorkeuren of maak schijfruimte vrij en probeer het vervolgens opnieuw.

Algemene installatiefout Onherstelbaar _ERROR = 136

Kan het product niet installeren.Klik op Opnieuw proberen om het
opnieuw te downloaden en installeren.

Ongeldige parameters bij opdrachttag in Package PIMX Onherstelbaar INVALID_PARAMS = 137 Kan het product niet installeren.Klik op Opnieuw proberen om het
opnieuw te downloaden en installeren.
Gebrek aan geheugen op het systeem, geheugentoewijzing mislukt Onherstelbaar NOMEMORY = 138 Kan het product niet installeren omdat er een gebrek aan geheugen is op het systeem.
Start de computer opnieuw op en probeer het vervolgens opnieuw.
Package PIMX is beschadigd Onherstelbaar _CORRUPT_XML = 139 De download is beschadigd. Probeer het opnieuw te downloaden.
Geen machtigingen in de installatiemap Onherstelbaar

_NO_PERMISSION
= 140,

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)

Kan het product niet op de gewenste locatie installeren als gevolg van
machtigingsproblemen. Geef een andere installatielocatie op bij de voorkeuren en probeer het opnieuw.
Kan de bestandsversie niet ophalen om versie te controleren Onherstelbaar VERSION = 141 Kan het product niet installeren.Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.

Ongeldig teken gebruikt in Package PIMX Onherstelbaar

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)

Kan het product niet installeren.Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Het pad van het bronbestand in het .zip-pakket bestaat niet Onherstelbaar NOT_EXISTS = 143 De download is beschadigd. Probeer opnieuw te downloaden.
Er bestaat al een bestand met dezelfde naam als de map Onherstelbaar PATH_ALREADY_USED = 145 Er bestaat al een bestand in het installatiepad. Wijzig de naam van het bestand of verwijder het en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan het bestand niet verplaatsen tijdens de installatie/verwijdering Onherstelbaar bij installatie Te negeren bij verwijdering FILE_MOVE_FAILURE = 146 Kan het bestand niet verplaatsen. Wijzig de naam van het bestand en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan het bestand niet kopiëren tijdens de installatie/verwijdering

Onherstelbaar bij installatie

Te negeren bij verwijdering

FILE_COPY_FAILURE = 147 Kan het bestand niet kopiëren.Controleer de machtigingen en probeer het vervolgens opnieuw. 
Kan de map niet verwijderen tijdens de installatie/verwijdering

Onherstelbaar bij installatie

Te negeren bij verwijdering

FILE_DELETION_FAILURE
= 150, 

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)

Kan het bestand niet verwijderen. Wijzig de naam van het bestand of verwijder het en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan bestandsmachtiging niet instellen tijdens de installatie/verwijdering Te negeren _PERMISSION_FAILURE = 154 Aan logboekbestanden toevoegen
Kan geen
symbolische link
maken
Onherstelbaar SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Kan geen symbolische link maken. Klik op Opnieuw proberen om het product
opnieuw te downloaden en installeren.
Kan de symbolische link niet verwijderen tijdens de installatie/verwijdering

Onherstelbaar bij installatie

Te negeren bij verwijdering

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157, 

(Deze foutcode wordt momenteel
niet gebruikt in de code)

Kan de symbolische link niet verwijderen.Controleer
de machtigingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan de weergavenaam van het gelokaliseerde bestand niet instellen tijdens de installatie Te negeren _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Voeg toe aan logboekbestanden.
Kan geen registersleutel maken tijdens de installatie Onherstelbaar REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Kan de registerwaarde niet schrijven. Controleer de machtigingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan de registersleutel niet verwijderen tijdens de installatie Te negeren REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Voeg toe aan logboekbestanden.
Kan het lettertypebestand niet configureren tijdens de installatie/verwijdering Te negeren FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Voeg toe aan logboekbestanden.
Kan de wow64-reflectie niet uitschakelen

Onherstelbaar bij installatie

Te negeren bij verwijdering

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Kan het product niet installeren.Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en installeren.
Kan het mappictogram niet instellen tijdens de installatie Te negeren FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Voeg toe aan logboekbestanden.
Kan geen beveiligingsgegevens aan bestand/map koppelen tijdens de installatie/verwijdering Te negeren GET_ACL_FAILURE = 174 Voeg toe aan logboekbestanden.
De opgegeven installatiemap is een netwerklocatie Onherstelbaar PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Kan niet installeren op een netwerkstation. Geef
een andere installatielocatie op bij de voorkeuren en probeer opnieuw te installeren.
Het opgegeven installatiepad overschrijdt het maximaal toegestane aantal tekens Onherstelbaar PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Het opgegeven installatiepad is te lang. Geef een andere installatielocatie op bij de voorkeuren en probeer het opnieuw.
Het opgegeven installatiepad bevat ongeldige tekens Onherstelbaar _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Het installatiepad bevat ongeldige tekens. Geef een andere
installatielocatie op bij de voorkeuren en probeer het opnieuw.
Het opgegeven installatiepad is niet volledig Onherstelbaar PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Het installatiepad is ongeldig. Geef een andere installatielocatie op bij
de voorkeuren en probeer het vervolgens opnieuw.
Opgegeven installatietaal
is ongeldig

Onherstelbaar LANG_NOT_PRESENT = 180 De installatietaal is ongeldig. Geef een andere installatietaal
op bij de voorkeuren en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan geen alias maken

Onherstelbaar bij installatie

Te negeren bij verwijdering

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Kan geen symbolische link maken. Klik op Opnieuw proberen om het
opnieuw te downloaden en installeren.
Kan de alias niet verwijderen

Onherstelbaar bij installatie

Te negeren bij verwijdering

_DELETION_FAILURE = 152 Kan de symbolische link niet verwijderen. Controleer de machtigingen en probeer het vervolgens opnieuw.
Kan niet installeren op een hoofdlettergevoelig station Onherstelbaar _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Het installatiepad is ongeldig. Geef een andere installatielocatie op bij
de voorkeuren en probeer het vervolgens opnieuw.

Verwijdering mislukt

Foutscenario Fouttype Foutcode Bericht
Het bestand uninstall.xml ontbreekt/is beschadigd Te negeren HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Aan logboeken toevoegen
Algemene fout tijdens verwijdering Onherstelbaar HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Kan het product niet verwijderen. Klik op Opnieuw proberen om het opnieuw te verwijderen.

Diversen

Foutscenario Fouttype Foutcode Bericht
Conflicterend proces
Herstelbaar
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Afhankelijk van het huidige gedrag
Er zijn geen bevoegdheden opgegeven
Herstelbaar
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Afhankelijk van het huidige gedrag

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid