Belangrijk:

Met de volgende procedures kunt u Windows- of Mac OS-pakketten (MSI- of PKG-bestanden) maken. U kunt dan een ontwikkelingstool van een derde gebruiken die de implementatie van eigen installatieprogramma's ondersteunt (bijvoorbeeld Microsoft SCCM, Apple ARD of JAMF Casper Suite) om de pakketten te implementeren op clientcomputers.

Voer het onderstaande proces uit om pakketten te maken en implementeren met Adobe Creative Cloud Packager:

Stap 1: download Creative Cloud Packager

Download Adobe Creative Cloud Packager van de Adobe-licentiewebsite (LWS) of de Admin Console.

Belangrijk:

 • U moet de meest recente versie van de Creative Cloud Packager gebruiken om Photoshop Elements- of Premiere Elements-implementatiepakketten te maken.
 • Installeer Creative Cloud Packager niet op een computer waar een of meer Creative Suite-producten of Creative Cloud Manager-producten zijn geïnstalleerd.
 • Adobe Application Manager 3.1 en Creative Cloud Packager kunnen op dezelfde computer worden geïnstalleerd en gebruikt. Ze moeten echter niet tegelijk actief zijn als u pakketten maakt.

Stap 2: maak of bewerk een pakket

Voer de volgende stappen uit om pakketten te maken met behulp van Adobe Creative Cloud Packager: 

 1. Voer Adobe Creative Cloud Packager uit dat u in stap 1 hebt gedownload.

  • (Windows) Klik op de snelkoppeling voor de toepassing in het menu Start, onder Programma's > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Gebruik de alias op /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.

  Belangrijk: u moet Creative Cloud Packager uitvoeren als beheerder op de computer waarop u pakketten maakt.

 2. Selecteer een accounttype voor uw Photoshop Elements 13- of Premiere Elements 13-product in de opties:

  • Beheerder voor ETLA (Enterprise Term License Agreement)
  • EEA (Education Enterprise Agreement)
  • Overheidsklant

  Selecteer een accounttype
 3. Meld u aan met uw Adobe ID en -wachtwoord. Gebruik een standaard Adobe ID.

 4. Na aanmelding wordt het scherm Pakket maken of bewerken weergegeven. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik op Pakket maken om een pakket te maken.
  • Klik op Pakket bewerken om een bestaand pakket te bewerken, en navigeer dan naar een bestaand CCP-bestand. Het CCP-bestand staat op dezelfde locatie als het bestaande pakket.
  • Klik op Licentiebestand maken. Zie Licentiebestand maken voor meer informatie.
  Scherm Pakket maken of bewerken
 5. Voer de vereiste details in op het scherm Pakketdetails dat wordt weergegeven nadat u Pakket maken hebt geselecteerd:  

  Pakketdetails invoeren

  Vereiste details:

  Naam pakket

  Voer de naam in van het pakket dat u maakt.

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt
  op het pictogram Navigeren klikken om de doelmap te vinden, of het absolute pad invoeren.

  32 bit/64 bit

  In Windows kiest u 32-bits of 64-bits processorondersteuning. Maak
  aparte pakketten voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een
  64-bits computer.

  Licentietype

  Kies serienummerlicentie voor PSE13 en PRE13

  Pakketconfiguraties

  Bij de instellingen voor pakketconfiguraties kunt u bijvoorbeeld bepalen of conflicterende processen tijdens de installatie moeten worden genegeerd. Als u de pakketconfiguratie-instellingen wilt bekijken of wijzigen, klikt u op Wijzigen en bewerkt u de instellingen in het scherm Geavanceerde configuraties.

  Klik op Volgende.

 6. Voer op het scherm Alleen Enterprise-klanten een volumeserienummer in. (5)

  Voer een volumeserienummer in
 7. Op het scherm Toepassing en updates selecteert u de producten of updates die u in het pakket wilt opnemen.

  Gearchiveerde versies weergeven

  Standaard worden alleen de nieuwste versies van de software weergegeven. Schakel Gearchiveerde versies weergeven in om een lijst van gearchiveerde toepassingen weer te geven. U kunt ook gearchiveerde versies van software in een pakket opnemen.

  Als het product of de update dat/die u hebt geselecteerd, al op uw computer is gedownload, wordt er een omlaagwijzende pijl naast de naam weergegeven.

  Taal

  U kunt ook de taal selecteren die u voor het pakket wilt gebruiken. Hiervoor kiest u de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek.

  Offlinemedia toevoegen

  Als u toepassingen en updates van een lokale bron wilt toevoegen, zoals een dvd of ESD, klikt u op Offlinemedia toevoegen in plaats van te downloaden via Adobe.com. Navigeer naar de locatie waar de offlinemedia zich bevindt. Op een Mac plaatst u het DMG-bestand in een map en navigeert u naar die map. Selecteer de producten en updates die u in het pakket wilt opnemen.

  Opmerking: gebruik media die door Adobe is verstrekt of van de Adobe-website is gedownload om te zorgen dat de media niet is beschadigd en geen schadelijke code bevat.

  Klik op Gereed om naar het scherm Toepassing en updates terug te keren. (6)

  Scherm Toepassingen en updates

  Opmerking:

  Zorg dat de doelapparaten voldoen aan de systeemvereisten van de apps die u in het pakket opneemt. Wanneer u apps implementeert op niet-ondersteunde systemen, kunnen er onverwachte resultaten optreden.

 8. Klik op Bouwen om de geselecteerde toepassingen en updates in een pakket op te nemen.

  De Adobe Creative Cloud Packager downloadt de producten en/of updates die nog niet naar uw computer zijn gedownload. Vervolgens wordt het pakket gemaakt. De voortgang wordt weergegeven op de schermen Downloadvoortgang en Build-voortgang. (7)

  Creative Cloud Packager-voortgangsscherm
 9. Wanneer de build is voltooid, wordt de pagina Overzicht weergegeven.

  U kunt dan op de koppeling Build-logboek klikken om het uitgebreide voortgangsrapport te zien, inclusief eventuele fouten. (8)

  Opmerking:

  Wanneer u een pakket maakt, maakt Adobe Creative Cloud Packager een configuratiebestand voor het pakket met de naam <naam_van_pakket>.ccp. Dit bestand wordt geplaatst in de map dat u voor het pakket opgeeft. Dit configuratiebestand is alleen voor intern gebruik; wijzig of verwijder het niet.

  Overzichtspagina
 10. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een ander pakket wilt maken of dit pakket wilt bewerken, klikt u op Hoofdmenu op terug te keren naar het welkomstscherm.
  • Klik op Sluiten als u Adobe Creative Cloud Packager wilt afsluiten.

Stap 3: implementeer een pakket

Als deel van het creatieproces worden er twee mappen gemaakt:

 • De map Build bevat de MSI- (Windows) of PKG-bestanden (Mac OS).
 • De map Uitzonderingen bevat de payloads die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd.

Zie Pakketten implementeren voor meer informatie over de implementatie van pakketten.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid