Installeer en gebruik Elements-toepassingen op de achtergrond

Alleen Enterprise-gebruikers met een Adobe Open Options-volumelicentie (AOO) of Photoshop Elements of Adobe Premiere Elements kunnen de procedures in dit artikel uitvoeren.

Met de volgende procedures kunt u Windows- of Mac OS-pakketten (MSI- of PKG-bestanden) maken. U kunt dan een ontwikkelingstool van een derde gebruiken die de implementatie van eigen installatieprogramma's ondersteunt (bijvoorbeeld Microsoft SCCM, Apple ARD of JAMF Casper Suite) om de pakketten te implementeren op clientcomputers.

Stap 1: download Creative Cloud Packager

Download Adobe Creative Cloud Packager van de Adobe-licentiewebsite (LWS) of de Admin Console.

Belangrijk:

 • U moet de meest recente versie van de Creative Cloud Packager gebruiken om Photoshop Elements- of Premiere Elements-implementatiepakketten te maken.
 • Installeer Creative Cloud Packager niet op een computer waar een of meer Creative Suite-producten of Creative Cloud Manager-producten zijn geïnstalleerd.
 • Adobe Application Manager 3.1 en Creative Cloud Packager kunnen op dezelfde computer worden geïnstalleerd en gebruikt. Ze moeten echter niet tegelijk actief zijn als u pakketten maakt.

Stap 2: maak of bewerk een pakket

Voer de volgende stappen uit om pakketten te maken met behulp van Creative Cloud Packager: 

 1. Voer Creative Cloud Packager uit die u in stap 1 hebt gedownload.

  • (Windows) Klik op de snelkoppeling voor de toepassing in het menu Start, onder Programma's > Adobe > Creative Cloud Packager.
  • (Mac OS) Gebruik de alias op /Applications/Adobe/Creative Cloud Packager.
  Opmerking:

  Voer Creative Cloud Packager uit als beheerder op de computer waarop u pakketten maakt.

 2. Selecteer een accounttype voor uw Photoshop Elements- of Premiere Elements -product in de opties:

  • Beheerder voor ETLA (Enterprise Term License Agreement)
  • EEA (Education Enterprise Agreement)
  • Overheidsklant

  Creative Cloud Packager

 3. Meld u aan met uw Adobe ID en wachtwoord. 

 4. Na aanmelding wordt het scherm Pakket maken of bewerken weergegeven. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Pakket maken om een pakket te maken.
  • Klik op Pakket bewerken om een bestaand pakket te bewerken, en navigeer vervolgens naar een bestaand CCP-bestand. Het CCP-bestand staat op dezelfde locatie als het bestaande pakket.
  • Klik op Licentiebestand maken. Zie Licentiebestand maken voor meer informatie.
  Pakketoptie kiezen

 5. Voer de vereiste details in op het scherm Pakketdetails dat wordt weergegeven nadat u Pakket maken hebt geselecteerd:

  Pakketdetails

  Naam pakket

  Voer de naam in van het pakket dat wordt gemaakt.

  Opslaan in

  Voer de locatie in waar u het gemaakte pakket wilt opslaan. U kunt op klikken om de doelmap te vinden, of het absolute pad invoeren.

  32 bit/64 bit

  (alleen voor Windows) Kies 32-bits of 64-bits processorondersteuning. Maak aparte pakketten voor 32-bits en 64-bits installaties. Een 32-bits pakket kan niet worden uitgevoerd op een 64-bits computer.

  Opmerking: de installatie met 32-bits/64-bits is alleen van toepassing op Elements 14 en eerdere versies. Elements 15 ondersteunt alleen installaties van 64-bits.   

  Licentietype

  Kies serienummerlicentie voor de toepassing.

  Creative Cloud-desktopapp

  Adobe Creative Cloud voor desktop is een verzamelplaats voor Creative Cloud-activiteiten waar gebruikers toepassingen en updates kunnen bekijken.

  Opmerking: het selectievakje voor Creative Cloud-desktopapp is niet van toepassing voor Elements. U kunt de selectie van deze optie uitschakelen.

  Pakketconfiguraties

  Als u de pakketconfiguratie-instellingen wilt bekijken of wijzigen, klikt u op Wijzigen en bewerkt u de instellingen in het scherm Geavanceerde configuraties. Zie voor meer informatie Pakketten maken.

  Klik op Volgende.

 6. Voer op het scherm Alleen Enterprise-klanten een volumeserienummer in.

  Licentienummer

 7. Op het scherm Toepassingen en updates selecteert u de producten of updates die u in het pakket wilt opnemen.

  Gearchiveerde versies weergeven

  Standaard worden alleen de nieuwste versies van de software weergegeven. Schakel Gearchiveerde versies weergeven in om een lijst van gearchiveerde toepassingen weer te geven. U kunt ook gearchiveerde versies van software in een pakket opnemen.

  Geselecteerde producten of updates met een pijl omlaag naast de naam zijn al gedownload naar uw computer.

  Taal

  U kunt ook de taal selecteren die u voor het pakket wilt gebruiken. Hiervoor kiest u de vervolgkeuzelijst in de rechterbovenhoek.

  Offlinemedia toevoegen

  Als u toepassingen en updates van een lokale bron wilt toevoegen, zoals een dvd of ESD, klikt u op Offlinemedia toevoegen in plaats van te downloaden via Adobe.com. Navigeer naar de locatie waar de offlinemedia zich bevindt. Op een Mac plaatst u het DMG-bestand in een map en navigeert u naar die map. Selecteer de producten en updates die u in het pakket wilt opnemen.

  Opmerking:

  Gebruik media die door Adobe is verstrekt of van de Adobe-website is gedownload om te zorgen dat de media niet is beschadigd en geen schadelijke code bevat.

  Klik op Gereed om naar het scherm Toepassingen en updates terug te keren.

  Opmerking:

  Zorg dat de doelapparaten voldoen aan de systeemvereisten van de apps die u in het pakket opneemt. Wanneer u apps implementeert op niet-ondersteunde systemen, kunnen er onverwachte resultaten optreden.

 8. Klik op Bouwen om de geselecteerde toepassingen en updates in een pakket op te nemen.

  Creative Cloud Packager downloadt de producten en updates die nog niet naar uw computer zijn gedownload. Vervolgens wordt het pakket gemaakt. De voortgang wordt weergegeven op de schermen Downloadvoortgang en Build-voortgang.

 9. Wanneer de build is voltooid, wordt de pagina Overzicht weergegeven.

  U kunt dan op de koppeling Build-logboek klikken om het uitgebreide voortgangsrapport te zien, inclusief eventuele fouten.

  Opmerking:

  Wanneer u een pakket maakt, maakt Creative Cloud Packager een configuratiebestand voor het pakket met de naam <naam_van_pakket>.ccp. Dit bestand wordt geplaatst in de map dat u voor het pakket opgeeft. Dit configuratiebestand is alleen voor intern gebruik; wijzig of verwijder het niet.

 10. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een ander pakket wilt maken of dit pakket wilt bewerken, klikt u op Hoofdmenu op terug te keren naar het welkomstscherm.
  • Klik op Sluiten Creative Cloud Packager als u Creative Cloud Packager wilt afsluiten.

Stap 3: implementeer een pakket

Als deel van het creatieproces worden er twee mappen gemaakt:

 • De map Build bevat de MSI- (Windows) of PKG-bestanden (Mac OS).
 • De map Uitzonderingen bevat de payloads die afzonderlijk moeten worden geïnstalleerd.

Zie Pakketten implementeren voor meer informatie over de implementatie van pakketten.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?