Ако вече нямате инсталационен носител на Acrobat XI или Acrobat X, можете да изтеглите резервни инсталационни програми от тази страница.

 

Acrobat XI

Необходим ви е сериен номер на Acrobat, за да завършите инсталацията.

Забележка: За да научите серийните номера за вашите регистрирани продукти, влезте във вашия акаунт на Adobe ID . Или вижте Намерете вашия сериен номер.

За да изтеглите инсталиращата програма за Acrobat, щракнете върху съответната връзка за изтегляне, посочена по-долу. След като изтеглянето завърши, щракнете два пъти върху инсталиращата програма, за да започнете инсталирането.

 

Acrobat XI Pro

За Windows За Mac OS

Изтегляне (501 МБ, Инсталираща програма поддържаща повече от един език*)

Изтегляне (580 MБ, Инсталираща програма поддържаща повече от един език*)

 

 

Стандартна инсталираща програма за Acrobat XI

За Windows За Mac OS

Изтегляне (392 МБ, Инсталираща програма, поддържаща повече от един език*)

Не е налична

Acrobat X

Необходим ви е сериен номер на Acrobat, за да завършите инсталацията.

Забележка: За да научите серийните номера за вашите регистрирани продукти, влезте във вашия акаунт на Adobe ID . Или вижте Намерете вашия сериен номер.

За да изтеглите инсталиращата програма за Acrobat, щракнете върху съответната връзка за изтегляне, посочена по-долу. След като изтеглянето завърши, щракнете два пъти върху инсталиращата програма, за да започнете инсталирането.

 

Инсталираща програма за Acrobat X Pro

Езици За Windows За Mac OS

Английски

Френски

Немски

Изтегляне (465 МБ)
Изтегляне (472 МБ)
Японски Изтегляне (454 МБ)
Изтегляне (472 МБ)

Испански

Италиански

Холандски

Португалски – Бразилия

Изтегляне (572 МБ)
Изтегляне (479 МБ)

Шведски

Датски

Фински

Норвежки

Изтегляне (570 МБ) Изтегляне (478 МБ)

 

 

Стандартна инсталационна програма за Acrobat X

Езици За Windows За Mac OS

Английски

Френски

Немски

Изтегляне (320 МБ) Не е налична
Японски Изтегляне (317 МБ) Не е налична

Испански

Италиански

Холандски

Португалски – Бразилия

Изтегляне (325 МБ) Не е налична

Шведски

Датски

Фински

Норвежки

Изтегляне (324 МБ) Не е налична

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност