Благодарим ви за покупката на продукта Adobe Creative Suite 5.5! Инсталирането е бързо и лесно. Ако сте закупили продукт CS5.5 с единичен лиценз и вече нямате инсталационен носител, можете да изтеглите резервни инсталационни програми от тази страница.

 

Прочетете преди да изтеглите продукт от CS5.5

Изтегляне на продукт от CS5.5

CS5.5 Master Collection

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (6,1 GB)

Файл 1 от 2 (5,1 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Източна Европа

Полски

 

Файл 1 от 1 (7,7 GB) Файл 1 от 1 (14,2 GB)

Японски

Файл 1 от 1 (5,7 GB) Файл 1 от 2 (4,7 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (10,8 GB)

Файл 1 от 2 (9,4 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

CS5.5 Web Premium

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (4,6 GB)

Файл 1 от 2 (4,0 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Източна Европа

Полски

 

Файл 1 от 1 (6,9 GB) Файл 1 от 1  (8,3 GB)

Японски

Файл 1 от 1 (4,2 GB)

Файл 1 от 2 (3,7 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (9,0 GB)

Файл 1 от 2 (8,2 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

CS5.5 Production Premium

Езици
Mac OS X
Windows

Датски

Холандски

Английски – международен

Английски – универсален

Фински

Японски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (8,2 GB)

Файл 1 от 2 (6,9 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Източна Европа 

Полски

Файл 1 от 1 (12,5 GB) Файл 1 от 1 (15,0 GB)

CS5.5 Design Premium

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (4,2 GB)

Файл 1 от 2 (3,6 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Източна Европа

Полски

Файл от 1 (6,5 GB) Файл 1 от 1 (8,0 GB)

Японски

Файл 1 от 1 (3,8 GB)

Файл 1 от 2 (3,2 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (8,7 GB)

Файл 1 от 2 (7,9 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

CS5.5 Design Standard

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (2,9 GB)

Файл 1 от 2 (2,5 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (2,5 GB)

Файл 1 от 2 (2,2 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (7,7 GB)

Файл 1 от 2 (7,1 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

After Effects CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Японски

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Файл 1 от 1 (1,4 MB)

Файл 1 от 2 (1,1 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Adobe Audition CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Японски

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Файл 1 от 1 (387 MB)
Файл 1 от 1 (223 MB)

Dreamweaver CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (514 MB)
Файл 1 от 1 (390 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (520 MB)
Файл 1 от 1 (396 MB)

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (534 MB)   Файл 1 от 1 (409 MB)  

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (525 MB) Файл 1 от 1 (402 MB)

Корейски

Не е наличен Файл 1 от 1 (406 MB)

Fireworks CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (833 MB)
Файл 1 от 1 (498 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (832 MB)
Файл 1 от 1 (497 MB)

Датски

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (843 MB) Файл 1 от 1 (502 MB)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (837 MB) Файл 1 от 1 (499 MB)

Корейски

Не е наличен Файл 1 от 1 (499 MB)

Flash Professional CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Френски

Френски – Канада

Немски

Японски

Корейски

Португалски – Бразилия

Файл 1 от 1 (694 MB) Файл 1 от 1 (637 MB)

Flash Professional CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,3 GB)
Файл 1 от 1 (934 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (1,3 GB)
Файл 1 от 1 (934 MB)

Датски

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (1,9 GB) Файл 1 от 1 (1,4 GB)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (1,6 GB) Файл 1 от 1 (1,2 GB)

Корейски

Не е наличен Файл 1 от 1 (1,1 GB)  

Illustrator CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,7 GB)

Файл 1 от 2 (1,3 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (1,3 GB)

Файл 1 от 2 (981 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (4,7 GB)

Файл 1 от 2 (4,3 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (3,1 GB)

Файл 1 от 2 (2,7 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Корейски

Файл 1 от 1 (2,1 GB)

Файл 1 от 2 (1,7 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

InCopy CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (918 MB)

Файл 1 от 2 (604 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (911 MB)

Файл 1 от 2 (605 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (1 GB)

Файл 1 от 2 (660 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (950 MB)

Файл 1 от 2 (660 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Корейски

Файл 1 от 1 (931 MB)

Файл 1 от 2 (624 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

InDesign CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,2 GB)

Файл 1 от 2 (811 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (1,2 GB)

Файл 1 от 2 (812 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Норвежки

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (1,4 GB)

Файл 1 от 2 (974 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (1,3 GB)

Файл 1 от 2 (974 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Корейски

Файл 1 от 1 (1,2 GB)

Файл 1 от 2 (857 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

InDesign Server CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

 

Файл 1 от 1 (540 MB)

Файл 1 от 2 (655 MB)

Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Photoshop CS5.5, Photoshop CS5.5 Extended

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,1 GB)

Файл 1 от 2 (960 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Японски

Файл 1 от 1 (1,1 GB)

Файл 1 от 2 (961 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Корейски

Файл 1 от 1 (1,1 GB)

Файл 1 от 2 (966 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Норвежки

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1  (1,4 GB) 

Файл 1 от 2 (984 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Полски

Руски

Файл 1 от 1  (1,3 GB) 

Файл 1 от 2 (980 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Adobe Premiere Pro CS5.5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Японски

Корейски

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Файл 1 от 1 (1,7 GB)

Файл 1 от 2 (1,2 GB)
Файл 2 от 2 (1,2 MB)

 

Заместващи продукти за други продукти

Creative Suite

CS6 | CS5 | CS4 | CS3

Acrobat

XI, X | 9, 8

Photoshop Elements

11, 10 | 9, 8, 7

Premiere Elements

11, 10 | 9

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност