Благодарим ви за покупката на продукта Adobe Creative Suite 5! Инсталирането е бързо и лесно. Ако сте закупили продукт CS5 с единичен лиценз и вече нямате инсталационен носител, можете да изтеглите резервни инсталационни програми от тази страница.

 

Прочетете преди да изтеглите продукт от CS5

Изтегляне на продукт от CS5

CS5 Master Collection

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (5,6 ГБ)

Файл 1 от 2 (4,5 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (5,2 ГБ)

Файл 1 от 2 (4,1 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Френски

Френски – Канада

Немски

Файл 1 от 1 (9,5 ГБ)  

Файл 1 от 2 (7,8 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

CS5 Production Premium

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Френски

Френски – Канада

Немски

Японски

Файл 1 от 1 (8,6 ГБ)

Файл 1 от 2 (7,2 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

CS5 Web Premium

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (3,8 ГБ)

Файл 1 от 2 (3,1 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (3,4 ГБ)

Файл 1 от 2 (2,8 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Френски

Френски – Канада

Немски

Файл 1 от 1 (7,3 ГБ) 

Файл 1 от 2 (6,3 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

CS5 Design Premium

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (3,5 ГБ)

Файл 1 от 2 (2,8 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (3,1 ГБ)

Файл 1 от 2 (2,5 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Френски

Френски – Канада

Немски

Файл 1 от 1 (7,2 ГБ)

Файл 1 от 2 (6,2 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

CS5 Design Standard

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (2,4 ГБ)

Файл 1 от 2 (2,0 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (2,0 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,7 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Френски

Френски – Канада

Немски

Файл 1 от 1 (6,3 ГБ)

Файл 1 от 2 (5,6 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

After Effects CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Японски

Файл 1 от 1 (1,4 ГБ)

Файл 1 от 2 (988 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Файл 1 от 1 (1,4 ГБ)

Файл 1 от 2 (988 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Корейски

Не е наличен

Файл 1 от 2 (988 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Contribute CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (464 МБ)
Файл 1 от 1 (306 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (464 МБ)
Файл 1 от 1 (313 МБ)

Френски

Френски – Канада

Немски

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

 

Файл 1 от 1 (485 МБ)
Файл 1 от 1 (409 МБ)  

Dreamweaver CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (585 МБ)
Файл 1 от 1 (390 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (615 МБ)
Файл 1 от 1 (340 МБ)

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (821 МБ)
Файл 1 от 1 (459 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (729 МБ)
Файл 1 от 1 (411 МБ)

Корейски

Не е наличен Файл 1 от 1 (405 МБ)

Fireworks CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (833 MB)
Файл 1 от 1 (498 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (832 MB)
Файл 1 от 1 (497 МБ)

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (843 МБ)
Файл 1 от 1 (502 МБ) 

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (837 МБ)

Файл 1 от 1 (499 МБ)

Корейски

Не е наличен

Файл 1 от 1 (499 МБ)

Flash Professional CS5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,6 ГБ)

Файл 1 от 2 (857 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (1,6 ГБ)

Файл 1 от 2 (858 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (2,2 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,3 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (2,0 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,1 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Корейски

Не е наличен

Файл 1 от 2 (1,0 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Flash Catalyst CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Френски

Френски – Канада

Немски

Японски

Корейски

Португалски – Бразилия

Файл 1 от 1 (755 МБ)

Файл 1 от 1 (508 МБ)

Illustrator CS5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,7 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,3 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (1,4 ГБ)

Файл 1 от 2 (970 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Датски

Холандски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (4,8 ГБ)

Файл 1 от 2 (4,3 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (3,2 ГБ)

Файл 1 от 2 (2,8 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Корейски

Не е наличен

Файл 1 от 2 (1,7 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

InCopy CS5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (882 МБ)

Файл 1 от 2 (558 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (876 МБ)

Файл 1 от 2 (562 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Норвежки

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (987 МБ)

Файл 1 от 2 (640 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (925 МБ)

Файл 1 от 2 (607 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Корейски

Файл 1 от 1 (900 МБ)

Файл 1 от 2 (587 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

InDesign CS5

Езици
Mac OS X
Windows  

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)

Файл 1 от 2 (716 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)

Файл 1 от 2 (719 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Норвежки

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (1,4 ГБ)

Файл 1 от 2 (925 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (1,2 ГБ)

Файл 1 от 2 (839 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Корейски

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)

Файл 1 от 2 (787 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Photoshop CS5, Photoshop CS5 Extended

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)

Файл 1 от 2 (979 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)

Файл 1 от 2 (980 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Норвежки

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (1,5 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,0 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (1,3 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,0 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

 

Корейски

Файл 1 от 1 (1,2 ГБ)

Файл 1 от 2 (983 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

PhotoshopGame CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)

Файл 1 от 1 (960 МБ)

Японски

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)
Файл 1 от 1 (961 МБ)

Датски

Холандски

Фински

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Норвежки

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 от 1 (1,4 ГБ)

Файл 1 от 1 (984 МБ)

Чешки

Полски

Руски

Файл 1 от 1 (1,3 ГБ)
Файл 1 от 1 (980 МБ)

Корейски

Файл 1 от 1 (1,1 ГБ)
Файл 1 от 1 (966 МБ)

Adobe Premiere Pro CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Японски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Корейски

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Файл 1 от 1 (1,9 ГБ)

Файл 1 от 2 (1,4 ГБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

Soundbooth CS5

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Японски

Френски

Френски – Канада

Немски

Италиански

Корейски

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Файл 1 от 1 (682 МБ)

Файл 1 от 2 (472 МБ)

Файл 2 от 2 (1,2 МБ)

 

Заместващи продукти за други продукти

Creative Suite

CS6 | CS5.5 | CS4 | CS3

Acrobat

XI, X | 9, 8

Photoshop Elements

11, 10 | 9, 8, 7

Premiere Elements

11, 10 | 9

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност