Можете да изтеглите инсталационни файлове на Photoshop Elements 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 и 7 от тази страница.

Прочетете преди да изтеглите

 • Може да използвате инсталационните файлове, за да инсталирате Photoshop Elements на компютъра ви, след което може да използвате пълната или пробна версия.
  • Необходим ви е серийният номер на вашия Photoshop Elements, за да може да използвате пълната версия на продукта. Нуждаете се от помощ, за да намерите вашия сериен номер? Влезте в Моят Adobe, за да видите серийните номера за регистрираните продукти.
   Или вижте Намиране на сериен номер
  • Аконеразполагате със сериен номер, може да инсталирате продукта и да го изпробвате за ограничен пробен период.
 • Уверете се, че компютърът ви отговаря на системните изисквания за Photoshop Elements.
 • След изтегляне на инсталационните файлове, вижте тези инструкции, за да разархивирате файловете.
 • Имате ли проблем? Получете помощ от експерти от нашата общност.

Photoshop Elements 14

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 14

Езици
Mac OS X
Windows

Португалски (Бразилия)

Традиционен китайски

Опростен китайски

Чешки

Холандски

Английски

Френски

Немски

Италиански

Японски

Корейски

Полски

Руски

Испански

Шведски

Турски

Изтегляне (1,4 GB)

32 бита

Изтегляне (1,3 GB)

64 бита

Изтегляне (1,4 GB)

Photoshop Elements 13

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 13

Езици
Mac OS X
Windows

Португалски (Бразилия)

Традиционен китайски

Опростен китайски

Чешки

Холандски

Английски

Френски

Немски

Италиански

Японски

Корейски

Полски

Руски

Испански

Шведски

Турски

Изтегляне (1,55 GB)

32 бита

Изтегляне (1,2 GB)

64 бита

Изтегляне (1,5 GB)

Photoshop Elements 12

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 12

Езици
Mac OS X
Windows

Английски

Немски

Японски

Френски

Файл 1 (1,55 GB)

Файл 1 от 2 (1,16 GB)

Файл 2 от 2 (1,5 GB)

Опростен китайски

Традиционен китайски

Чешки

Италиански

Корейски

Полски

Португалски (Бразилия)

Руски

Испански

Шведски

Турски

Не е наличен Файл 1 of 2 (1 GB)
Файл 2 of 2 (1,2 MB)

Photoshop Elements 11

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 11

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Файл 1 (2 GB)

Файл 1 от 2 (1 GB)

Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Китайски (Китай)

Чешки

Холандски

Италиански

Полски

Португалски (Бразилия)

Руски

Испански

Испански (Латинска Америка)

Испански (Северна Америка)

Шведски

Турски

Не е наличен Файл 1 of 2 (1 GB)
Файл 2 of 2 (1,2 MB)

Photoshop Elements 10

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 10

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Файл 1 (2 GB)

Файл 1 от 2 (1,5 GB)

Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Китайски (Китай)

Чешки

Холандски

Италиански

Полски

Португалски (Бразилия)

Руски

Испански

Испански (Латинска Америка)

Испански (Северна Америка)

Шведски

Турски

Не е наличен Файл 1 of 2 (1,5 GB)
Файл 2 of 2 (1,2 MB)

Photoshop Elements 9

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 9

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Файл 1 (2 GB)

Файл 1 от 2 (1,8 GB)

Файл 2 от 2 (1,2 MB)

Китайски (Китай)

Холандски

Италиански

Португалски – Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Не е наличен Файл 1 of 2 (1,8 GB)
Файл 2 of 2 (1,2 MB)

Photoshop Elements 8

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 8

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Китайски – Китай

Холандски

Италиански

Португалски – Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Файл 1 (1,2 GB)

Файл 1 от 2 (1,2 MB)

Файл 2 of 2 (1,1 GB)

Photoshop Elements 7

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Photoshop Elements 7

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Не е наличен

Файл 1 of 1 (455 MB)

Френски

Френски – Канада

Не е наличен

Файл 1 of 1 (436 MB)

Немски

Не е наличен

Файл 1 of 1 (435 MB)

Японски

Не е наличен

Файл 1 of 1 (549 MB)

Шведски

Не е наличен

Файл 1 of 1 (441 MB)

 

 

Изтегляне на инсталационни файлове за други продукти

Photoshop Elements

2019, 2018, 15

Premiere Elements

2019, 2018, 15

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност