Можете да изтеглите инсталационни файлове на Adobe Premiere Elements 14, 13, 12, 11, 10 и 9 от тази страница.

Прочетете преди да изтеглите

 • Може да използвате инсталационните файлове, за да инсталирате Adobe Premiere Elements на компютъра ви, след което може да използвате пълната или пробна версия.
  • Необходим ви е серийният номер на вашия Adobe Premiere Elements, за да може да използвате пълната версия на продукта. Нуждаете се от помощ, за да намерите вашия сериен номер? Влезте в Моят Adobe, за да видите серийните номера за регистрираните продукти.
   Или вижте Намиране на сериен номер
  • Ако не разполагате със сериен номер, може да инсталирате продукта и да го изпробвате за ограничен пробен период.
 • Уверете се, че компютърът ви отговаря на системните изисквания за Adobe Premiere Elements.
 • След изтегляне на инсталационните файлове вижте тези инструкции, за да разархивирате файловете.
 • Имате ли проблем? Получете помощ от експерти от нашата общност.

Adobe Premiere Elements 14

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Adobe Premiere Elements 14

  Връзки за изтегляне Езици
Mac OS Изтегляне (1,7 GB)

Английски

Френски

Немски

Японски

Windows

32-битов

Изтегляне (1,5 GB)

64 бита

Изтегляне (1,7 GB)

Чешки

Холандски

Английски

Френски

Немски

Италиански

Японски

Полски

Руски

Испански

Шведски

Adobe Premiere Elements 13

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Adobe Premiere Elements 13

Езици
Mac OS X
Windows

Бразилски португалски

Опростен китайски

Чешки

Холандски

Английски

Френски

Немски

Италиански

Японски

Полски

Руски

Испански

Шведски

Турски

 

Изтегляне (1,9 GB)

32 бита

Изтегляне (1,6 GB)

64 бита

Изтегляне (1,8 GB)

Adobe Premiere Elements 12

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Adobe Premiere Elements 12

Езици
Mac OS X
Windows

Английски

Френски

Немски

Японски

Изтегляне (1,5 GB)

32-битов

Файл 1 от 2 (1,2 GB)

Файл 2 от 2 (1,5 MB)

 

64-битов

Файл 1 от 2 (1,26 GB)

Файл 2 от 2 (1,5 MB)

Опростен китайски

Чешки

Холандски

Италиански

Полски

Португалски (бразилски)

Руски

Испански

Шведски

Турски

Не е наличен

32-битов

Файл 1 от 2 (1,2 GB)

Файл 2 от 2 (1,5 MB)

 

64-битов

Файл 1 от 2 (1,26 GB)

Файл 2 от 2 (1,5 MB)

Adobe Premiere Elements 11

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Adobe Premiere Elements 11

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Изтегляне (1,6 GB)

32-битов

Файл 1 от 2  (1,2 MB)

Файл 2 от 2 (1,1 GB)

 

64 бита

Файл 1 от 2   (1,2 MB)

Файл 2 от 2 (1,2 GB)

Китайски (Китай)

Чешки

Холандски

Италиански

Полски

Португалски (Бразилия)

Руски

Испански

Испански (Латинска Америка)

Испански (Северна Америка)

Шведски

Турски

Не е наличен

32-битов

Файл 1 от 2 (1,2 MB)

Файл 2 от 2 (1,1 GB)

 

64-битов

Файл 1 от 2 (1,2 MB)

Файл 2 от 2 (1,2 GB)

Adobe Premiere Elements 10

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Adobe Premiere Elements 10

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Изтегляне (1,8 GB)

32 бита (1,2 GB)

Файл 1 of 2 
Файл 2 of 2

 

64-битов (1,2 GB)

Файл 1 of 2 
Файл 2 of 2

Китайски (Китай)

Чешки

Холандски

Италиански

Полски

Португалски (Бразилия)

Руски

Испански

Испански (Латинска Америка)

Испански (Северна Америка)

Шведски

Турски

Не е наличен

32-битов (1,2 GB)

Файл 1 of 2 
Файл 2 of 2

 

64-битов (1,2 GB)

Файл 1 of 2 
Файл 2 of 2

Adobe Premiere Elements 9

Щракнете тук, за да увеличите размера на списъка на инсталационните файлове за Adobe Premiere Elements 9

Езици
Mac OS X
Windows

Английски – международен

Английски – универсален

Немски

Японски

Френски

Френски – Канада

Изтегляне (1,7 GB)

Файл 1 от 2 (1,2 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 GB)

Китайски (Китай)

Холандски

Италиански

Португалски—Бразилия

Испански

Испански – Латинска Америка

Испански – Северна Америка

Шведски

Не е наличен Файл 1 от 2 (1,2 MB)
Файл 2 от 2 (1,2 GB)

 

 

Изтегляне на инсталационни файлове за други продукти

Photoshop Elements

2019, 2018, 15

Premiere Elements

2019, 2018, 15

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност