Открийте своя сериен номер, за да активирате, преинсталирате или надстроите своя продукт.

Ако приложение на Creative Cloud поиска Вашия сериен номер

Приложенията на Creative Cloud не изискват серийни номера. Отстраняване на проблеми, когато приложенията на Creative Cloud искат сериен номер.

Ако сте купили от Adobe.com или сте регистрирали Вашия продукт

  Влезте в account.adobe.com/orders.

Влезте в акаунта си в Adobe

  На екрана История на поръчките изберете номера на поръчката в колона ПОРЪЧКА №.

Изберете номера на Вашата поръчка

  Изберете Изтегляния и серийни номера

Изберете Изтегляния и серийни номера за приложението, което искате да изтеглите.

  Запишете серийния номер на вашето приложение.

Серийни номера

Ако сте закупили издание за учащи или преподаватели или от магазин

Ако сте закупили от магазин, може да сте получили код за осребряване. Използвайте кода за осребряване, за да получите своя сериен номер. 

Как купихте вашия продукт?

Къде е вашият код или сериен номер?

От магазин или онлайн търговец на дребно 

Вижте раздела по-долу: ако сте закупили от магазин или онлайн търговец на дребно.

Като издание на продукт за учащи или преподаватели

Вижте Серийни номера, кодове за осребряване и продуктови кодове | Издания за учащи и преподаватели.

Като корпоративен лиценз 

Можете да намерите вашия сериен номер на уеб сайта за лицензиране на Adobe.

Ако сте закупили от магазин или онлайн търговец на дребно

Какво имате?   Как да откриете своя код или сериен номер?

Имейл от магазин или онлайн търговец на дребно


Някои магазини ви изпращат кода за осребряване или серийния номер по имейл:

Кутия на продукта


Възможно е да имате сериен номер или код за осребряване в зависимост от вашия продукт и откъде сте го закупили.

Код за осребряване (използвайте го, за да получите своя сериен номер)

Намерете кода за осребряване върху приложената в кутията карта. Кодът за осребряване представлява комбинация от букви и цифри с 24 на брой символа. За подробни инструкции вижте Помощ за кода за осребряване.

Сериен номер

Намерете вашия сериен номер на обложката на диска или на кутията на продукта. Серийният номер представлява 24-знаков цифров код.

Забележка: за продуктите на Elements серийният номер се намира на опаковката на DVD диска за Windows.

Предплатена карта

Предплатената карта съдържа код, който използвате, за да получите своя сериен номер и да изтеглите продукта си. Ще намерите този код под фолиото за изтриване на гърба на картата.

За подробни инструкции вижте Помощ за кода за осребряване.

Ако имате невалиден или анулиран сериен номер

Блокираме серийни номера, които не сме издали или които са фалшиви. Научете повече за невалидните или анулирани серийни номер