Защо приложенията на Adobe искат да получат достъп до моите Контакти или Календар?

Научете как да постъпите, когато получите подкана от вашата macOS във връзка с това, че Adobe иска да получи достъп до личните ви данни.

Кратък преглед

При macOS Mojave 10.14 и по-нова версия Apple ви предоставя известие, когато софтуерът на трета страна поиска достъп до папките или съдържанието ви, съдържащи личните ви данни.

Проблем

Мерките за защита на личните данни на Apple се отнасят за директории, които съдържат календари, контакти, снимки, поща и съобщения. Когато опитвате да изброите или навигирате в тези директории, може да получите сигнал, че приложението на Adobe „иска достъп до вашите контакти“, подобен на следния:

Приложенията на Adobe не изискват достъп до календара, контактите или местоположението, но може неволно да накарате тези приложения да се опитат да получат достъп до тези елементи. Това може да се случи, когато се движите в рамките своята потребителска директория „Library“ (Библиотека) чрез диалоговия прозорец Отваряне или Запиши.

Тези диалогови прозорци разглеждат всички файлове и директории в директорията на потребителската ви библиотека. Това означава, че дадено приложение, което се нуждае от достъп до дадена папка в /Потребители/<username>/Библиотека, ще отправи подкана за такива искания. 

Решение

Ако срещнете тази подкана, изберете Не разрешавай. Това няма да се отрази по никакъв начин върху работата на приложенията ви на Adobe.Подканите трябва да се изпълняват само веднъж за приложение (за категория за сигурност).Когато актуализирате приложението си Adobe до нова версия, macOS запомня предишните ви решения и няма да ви изпраща подкана отново.

Бележка:

Директорията на потребителската библиотека /Потребители/<username>/Библиотека е скрита по подразбиране на macOS. Не се препоръчва редовен достъп или използване на тази директория за съхраняване на документи за приложения.

Какво ще се случи, ако разреша на приложение на Adobe да има достъп до моите Календар, Контакти или местоположението ми?

Ако разрешите на приложенията на Adobe достъп до тези файлове в директориите, разрешавате приложенията да преглеждат директориите, които съдържат тези елементи. И ще можете да използвате файловете в тези директории. 

 Adobe

Получете помощ по-бързо и по-лесно

Нов потребител?