Използвайте приложението за настолен компютър на Creative Cloud, за да намерите и инсталирате предишни версии на вашите приложения на Creative Cloud. Ние предоставяме инсталатори за нашите текущи приложения и предишната основна версия на всяко от тях.

Как да инсталирате предишни версии на вашите приложения на Creative Cloud

 За да запазите предпочитанията си за приложението, деинсталирайте текущата версия, преди да инсталирате предишната версия. Когато бъдете подканени да запазите предпочитанията, изберете Запазване.

  Отворете приложението за настолен компютър на Creative Cloud. (Изберете иконата  в лентата със задачи на Windows или лентата с менюта на macOS.)

CCDA в лентата със задачи на Windows
Икона на приложението за настолен компютър на Creative Cloud в лентата със задачи на Windows
CCDA за MAc
Икона на приложението за настолен компютър в лентата с менюта на macOS

  Превъртете надолу до приложението, което искате да инсталирате, и изберете иконата Още действия  до него.

още действия

  От падащия списък изберете Други версии.
 

други версии

  В списъка, който се показва, намерете версията на приложението, която искате да инсталирате, и изберете Инсталиране.

Инсталирайте предишни версии на приложения на Creative Cloud

Ще бъдете подканени да продължите с инсталирането. След като потвърдите, приложението ви започва да се инсталира.

 

Екранът ви изглежда различно? Вижте инструкциите за по-ранната версия на приложението за настолен компютър на Creative Cloud. 

Как да запазите предишни версии на приложението си

Когато инсталирате нова версия на приложение на Creative Cloud, предишните му версии се премахват по подразбиране. Можете обаче да зададете предпочитание да запазите предишната версия.
 Корпоративни потребители: Ако вашата организация е деактивирала автоматичните актуализации, опцията за автоматично актуализиране не е налична в приложението за настолен компютър на Creative Cloud.

  Изберете иконата на акаунта в горния десен ъгъл на приложението за настолен компютър на Creative Cloud и след това изберете Предпочитания.

Отворете Предпочитания

  Изберете раздела Приложения в страничната лента и активирайте опцията за автоматично актуализиране.

Активиране на автоматичната актуализация

  Намерете приложението, което търсите.
 

Намиране на приложението

  Изберете Разширени опции и премахнете избора на опцията Премахване на предишни версии от изскачащото меню.

Премахване на предишни версии на приложение