Гледате помощното съдържание за версия:

At this point, it is possible to explore community features in the sandbox alongside using We-Retail Community, the Community Components Guide and feature essentials for reference.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност