Гледате помощното съдържание за версия:

The AEM Community has generated a series of articles related to Marketing Cloud Integrations with AEM. 

Here is a listing of the available content:

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност