Гледате помощното съдържание за версия:

AEM generic eCommerce is available as part of a standard installation and provides you with the full functionality of the eCommerce framework.

Deploying Other Implementations

Бележка:

For information about concepts and administering eCommerce implementations, see Administering eCommerce.

For information about extending eCommerce capabilities, see Developing eCommerce.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност