Гледате помощното съдържание за версия:

The following topics describe how to accomplish specific AEM deployment tasks: