Гледате помощното съдържание за версия:

Intro description.......................................

Изтегляне

Бележка:

The Performance Guidelines presentation is in Adobe PDF format. To view the file, you can download a free version of Acrobat Reader here.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност