Гледате помощното съдържание за версия:

See Integrate with Adobe Target for full details.