Гледате помощното съдържание за версия:

Бележка:

Multisite management for targeted content is not available in classic UI. See How Multisite Management for Targeted Content is Structured in the standard authoring documentation for details.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност