Гледате помощното съдържание за версия:

Document fragments are reusable parts/components of a correspondence using which you can compose Interactive Communications/letters. The document fragments are of the following types:

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност