Важно напомняне:
Поддръжката на Flash Player ще изтече на 31.12.2020 г. Моля, вижте Страница с информация за изтичането на поддръжката на Flash Player за повече информация.

Страницата, съдържаща архивни версии на Flash Player, бе извадена от употреба. Клиентите, имащи нужда от Flash Player, могат да посетят нашата страница за изтегляне за най-новата налична версия:

Изтегляния за потребители: https://get.adobe.com/flashplayer

Дистрибуция за организации: https://www.adobe.com/products/flashplayer/distribution.html

Нуждаете ли се от помощ? Моля, посетете Форуми на общността на Flash Player, за да получите помощ.