Информация за архивирани версии на Adobe Flash Player и връзки за изтегляне на по-стари версии.

Adobe препоръчва всички потребители на Flash Player на поддържани системи да надстроят до най-новата версия. Можете да вземете най-новата версия на Flash Player от центъра за изтегляне на Flash Player.

Архивирани версии на Flash Player за разработчици

Ако сте разработчик, който тества сайт, като използва различни версии на Flash Player, изтеглете ги от списъка по-долу.

За нормална употреба изтеглете най-новата версия от центъра за изтегляне на Flash Player.

Деинсталиране

За инструкции за премахване на Flash Player вижте Деинсталиране на Flash Player. Рестартирайте компютъра си, преди да инсталирате друга версия на плейъра.

Превключване между версии

Архивирани версии

Техническата поддръжка на Adobe не предоставя поддръжка за инсталиране или използване на по-стари версии, които можете да изтеглите от списъка по-долу. За описание на файлове, предоставени във всеки компресиран архив, вижте включения файл readme.txt.

Таблицата по-долу показва най-новата версия, поддържана от различни операционни системи. (Когато по-долу са публикувани повече от една версия на издание, най-новата е тази с най-голям номер след втората точка.)

Най-новата поддържана версия на Flash Player Операционна система
Център за изтегляне на Flash Player
 • Mac OS X 10.10 (процесор Intel) или по-висока версия
 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Windows Server 2008
 • Red Hat 5.6+
 • Open SUSE 11.3+
 • Ubuntu 10.04+
Flash Player 29.0.0.171
 • Mac OS X 10.9
Flash Player 22.0.0.209
 • Mac OS X 10.6-10.8
Flash Player 11.2.202.223
 • Solaris x86 и Sparc
Flash Player 10.1.102.64
 • Mac OS X 10.4+ (процесор Power PC)
Flash Player 11.1.102.55
 • Windows 2000
Flash Player 10.3.183.90
 • Mac OS X 10.5
Flash Player 9
 • Mac OS X 10.1-10.3
 • Windows 98, Windows ME
 • Red Hat 3 и 4
 • Novell SUSE 9.x или 10.1
Flash Player 7
 • Mac Classic (9 и по-стари версии)
 • Windows 95, Windows NT
 • Red Hat Enterprise Linux WS v.3 и Red Hat Linux 9
 • Sun Java Desktop System 1.0
Мобилна операционна система Операционна система
Сертифицирани устройства Вижте раздела „Сертифицирани устройства за Flash Player“ най-отдолу на тази страница „Връзка за разработчици“.

Архиви на Playerglobal.swc – само за разработчици

Архиви на Flash Player

Архиви на издания и програми за отстраняване на грешки в съдържанието

Архиви на Flash Player за Android 4.0

На 10 септември 2013 г. Adobe пусна Flash Player 11.1.111.73 за Android 2.x и 3.x и 11.1.115.81 за Android 4.0.x, спазвайки обявеното в публично достъпната последователност от издания на Flash (Flash Roadmap) на Adobe. Това издание е крайното издание на актуализация на Flash Player за операционната система Android. Въпреки че не е препоръчително, ако желаете да изтеглите това издание за предишни издания на Android, вижте връзките по-долу:

Архиви на Flash Player за Android 2.x и 3.x

На 10 септември 2013 г. Adobe пусна Flash Player 11.1.111.73 за Android 2.x и 3.x и 11.1.115.81 за Android 4.0.x, спазвайки обявеното в публично достъпната последователност от издания на Flash (Flash Roadmap) на Adobe. Това издание е крайното издание на актуализация на Flash Player за операционната система Android. Въпреки че не е препоръчително, ако желаете да изтеглите това издание за предишни издания на Android, вижте връзките по-долу:

По-стари архиви

Забрана на автоматична актуализация

Обикновено Flash Player е настроен на режим на автоматична актуализация в зависимост от вашия избор в полето за отметка Инсталирай автоматично актуализации винаги, когато е възможно по време на инсталиране. Този метод е препоръчителен.

Ако трябва да инсталирате само една стара версия и не искате автоматична актуализация (поради системни ограничения, конфликти на версии и така нататък), не избирайте полето за отметка по време на инсталирането. Вместо това изберете полето за отметка Уведоми ме, когато има актуализации и щракнете върху „Готово“.

Отхвърляне на отговорности

Освен ако изрично не е предвидено друго в споразумение между вас и Adobe, всички плейъри се предоставят „КАКТО СА“, без каквато и да е гаранция, само за целите на тестване. Разпространението на тези плейъри е забранено, освен ако изрично не е предвидено друго в споразумение между вас и Adobe.

Adobe при никакви обстоятелства не носи отговорност за каквито и да е специални, непреки или последващи щети или каквито и да е щети, възникнали вследствие на загуба на употреба, данни или печалби, било то в действие за нарушаване на договор или гаранция или нарушение (включително небрежност), възникнало от или във връзка с информацията или софтуера.

Adobe може да променя информацията, софтуера и техническата спецификация по всяко време и без известие.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност