Бележка:

Ако използвате браузър Chrome или Chromium, за да промените настройките на Flash Player, използвайте онлайн програмата за управление на настройките на Flash Player.

Обърнете внимание, че ако сте инсталирали PPAPI версията на Flash Player, трябва да използвате собствения контролен панел на Flash Player, за да конфигурирате настройките за актуализация. Ако използвате Chrome, ще получавате актуализираните версии на Flash Player чрез механизма за актуализация на Google Chrome.

 

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност