Вграденият код в Adobe SWC файлове сега се изключва. 

Ако използвате параметъра на команден ред -inline с ASC2 компилатора, може да получите неочаквани резултати и грешки при съставяне на вашето приложение.

За да разрешите тези проблеми, отстранете аргумента -inline и съставете кода отново.