Вграденият код в Adobe SWC файлове сега се изключва. 

Ако използвате параметъра на команден ред -inline с ASC2 компилатора, може да получите неочаквани резултати и грешки при съставяне на вашето приложение.

За да разрешите тези проблеми, отстранете аргумента -inline и съставете кода отново.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност