Flash Player e интегриран в Google Chrome като добавка Pepper. Понякога е необходимо разработчиците да инсталират Content Debugger, за да отстранят грешките в кода си. Тези инструкции описват как да се инсталира и активира Content Debugger.

Бележка:

Ако имате проблеми с интегрираната добавка Flash Player в Chrome, съобщете за проблема на Google.

Инсталиране на Flash Player Content Debugger

 1. Отидете на https://www.adobe.com/bg/support/flashplayer/debug_downloads.html и изтеглете програмата за инсталиране на Content Debugger за използваната ОС (Mac OS или Windows).

  Ако инсталирате Content Debugger за Mac OS, обърнете внимание на номера на версията.

 2. Преминете към инсталирането на Flash Player Content Debugger.

Активиране на Flash Player Content Debugger в Mac OS

 1. Стартирайте приложението Terminal (/Applications/Terminal).

 2. При подканата въведете командата за стартиране със следния синтаксис:

  <path to chrome app> --ppapi-flash-path=<path to PPAPI plugin> --ppapi-flash-version=<PPAPI Version Installed>

  Например:

  /Applications/Google\ Chrome.app/Contents/MacOS/Google\ Chrome --ppapi-flash-path=/Library/Internet\ Plug-Ins/PepperFlashPlayer/PepperFlashPlayer.plugin --ppapi-flash-version=19.0.0.185

 3. За да се уверите, че Chrome използва Content Debugger, отидете на http://helpx.adobe.com/bg/flash-player.html

 4. Щракнете върху Провери сега.

 5. Резултатите показват, че версията на програмата за отстраняване на грешки се използва:

  Информация за вашата система
  Вашата версия на Flash 19.0.0.185 (версията на програмата за отстраняване на грешки)
  Наименованието на вашия браузър Google Chrome (PPAPI)
  Вашата операционна система (ОС) Macintosh (OSX)

Активиране на Flash Player Content Debugger в Windows

 1. Стартирайте Chrome.

 2. В адресното поле въведете следното и натиснете Enter: chrome://plugins

 3. Щракнете върху Подробности и превъртете надолу до раздела Flash.

 4. Деактивирайте интегрираната версия на Pepper с щракване върху „Забрани“.Местоположението на интегрираната версия е в пътя на указателя „Програмни файлове“.

 5. За да се уверите, че Chrome използва Content Debugger, стартирайте Chrome и отидете на http://helpx.adobe.com/bg/flash-player.html.

 6. Щракнете върху Провери сега.

 7. Резултатите показват, че версията на програмата за отстраняване на грешки се използва:

  Информация за вашата система
  Вашата версия на Flash 19.0.0.185 (версията на програмата за отстраняване на грешки)
  Наименованието на вашия браузър Google Chrome (PPAPI)
  Вашата операционна система (ОС) Windows (Windows 7)