В това подробно ръководство ще научите как да активирате Adobe Flash Player в уеб браузъра Safari.

Проверяване на версията на Safari на вашия Мас

Преди да започнете, поверете версията на Safari, изпълнявана на вашия Мас. За да се покаже номерът на версията, изберете Safari > About Safari (За Safari).

За OS X 10.11, macOS 10.12 и следващи версии

 1. Отворете Safari и изберете Safari > Preferences (Предпочитания).

  Настройка на предпочитанията за Safari
  Настройка на предпочитанията за Safari
 2. Щракнете върху раздел Уеб сайтове и превъртете надолу до секция Добавки. Намерете елемента Adobe Flash Player.

  Намиране на елемента Adobe Flash Player
  Намиране на елемента Adobe Flash Player
 3. Щракнете върху квадратчето, за да разрешите Flash Player.

  Разрешаване на Flash Player
  Разрешаване на Flash Player
 4. За настройката Когато посещавам други уеб сайтове задайте опция по ваш избор: Питай, Изкл. или Вкл.

  Задаване на опция по ваш избор
  Задаване на опция по ваш избор
 5. Flash също така може да бъде конфигуриран за отделни уеб сайтове (домейни).  За всеки уеб сайт, който се появява в секцията Разреши на уеб сайтовете да използват тази добавка с настройките по-долу: изберете: Питай, Изкл. или Вкл..

  Разрешаване на уеб сайтовете да използват тази добавка
  Разрешаване на уеб сайтовете да използват тази добавка
 6. Излезте от Предпочитания след като завършите конфигурирането на Flash Player.

За OS X 10.10

 1. Отворете Safari и изберете Safari > Preferences (Предпочитания).

  Настройка на предпочитанията за Safari
  Настройка на предпочитанията за Safari

  Бележка:

  Ако гледате Safari в режим на цял екран, поставете курсора на мишката върху горната част на екрана на браузъра, за да видите менюто.

 2. Щракнете върху раздела Security (Защита). Уверете се, че са избрани Enable JavaScript (Активиране на JavaScript) и Allow Plug-ins (Разрешаване на добавките). Щракнете върху Plug-in Settings (Настройки на добавките).

  Safari 10.0
  Настройки на защитата на Safari 10.0

 3. Изберете Adobe Flash Player.

  adobe-flash-player-settings

  От менюто When visiting other websites (При посещаване на други уеб сайтове) изберете On (Вкл.) и след това щракнете върху Done (Готово).

  setting-on-and-off
 4. За всеки уеб сайт, който се появява в Currently Open Websites (Уеб сайтове, отворени в момента), изберете On (Вкл.) в менюто отдясно.

  safari-step

За OS X 10.8 и 10.9

 1. Отворете Safari и изберете Safari > Preferences (Предпочитания).

  Изберете Safari > Preferences (Предпочитания)

  Бележка:

  Ако гледате Safari в режим на цял екран, поставете курсора на мишката върху горната част на екрана на браузъра, за да видите менюто.

 2. Щракнете върху раздела Security (Защита). Уверете се, че са избрани Enable JavaScript (Активиране на JavaScript) и Allow Plug-ins (Разрешаване на добавките). Щракнете върху Manage Website Settings.

  Настройки на защитата
  Настройки на защитата на Mac OS X 10.8 и 10.9

 3. Изберете Adobe Flash Player.

  От менюто When visiting other websites (При посещаване на други уеб сайтове) изберете Allow (Разрешаване).

  Изберете Adobe Flash Player

За OS X 10.6 и 10.7

 1. Изберете Safari > Preferences (Предпочитания).

  Изберете Safari > Preferences (Предпочитания)

  Бележка:

  Ако гледате Safari в режим на цял екран, поставете курсора на мишката върху горната част на екрана на браузъра, за да видите менюто.

 2. Уверете се, че в раздела Security (Защита) са избрани Allow Java (Разрешаване на Java) и Allow All Other Plug-ins (Разрешаване на всички други добавки).

  Настройки на защитата
  Добавките и JavaScript са активирани.

 3. Изберете прозореца Preferences (Предпочитания).

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност