Не мога да попълвам или запазвам PDF формуляри

Не можете да попълвате или запазвате PDF формуляр в Adobe Reader. 

За да разрешите този проблем, използвайте едно от следните решения.

Решение 1: Ако PDF файлът не съдържа полета на формуляр, разрешете инструмента Пишеща машина

 1. Разрешете инструмента Пишеща машина в PDF файла.

  • С Adobe Acrobat:
   Забележка: Трябва да имате поне един инсталиран клиент на Acrobat Professional.
   1. Отворете PDF файла в Acrobat Professional.
   2. Изберете Инструменти > Пишеща машина > Разрешаване на инструмента Пишеща машина в Adobe Reader.
   3. Запазете PDF файла.
  • Със сървър за Reader Extensions:
   Забележка: Уверете се, че имате инсталиран сървър за Reader Extensions във вашата организация.
   1. Отидете до портала на сървъра за ReaderExtensions (http://[servername]:[port]/ReaderExtensions).
   2. Качете PDF файла.
   3. Попълнете PDF формуляра.
   4. Запазете получения PDF на компютъра.
 2. Отворете PDF файла в Adobe Reader и изберете Инструменти > Пишеща машина, за да отидете до инструмента Пишеща машина.

 3. Използвайте инструмента Пишеща машина, за да въведете знаци върху съдържанието на PDF файла.

Забележка: Инструментът Пишеща машина е наличен само за статични PDF файлове, а не за динамични файлове, тъй като е част от функцията за коментари.

Решение 2: За да запазите данните от формуляра, които сте въвели в полетата на PDF формуляра, надградете до Adobe Reader XI

Adobe Reader XI позволява запазване на данни за формуляр в PDF.

Решение 3: При Adobe Reader X или по-ранна версия помолете автора на формуляра за предостави съответните права за PDF, като използва сървър за Reader Extensions

Забележка: Авторът на формуляра трябва да има инсталиран сървър за Reader Extensions в своята организация, за да изпълни тези стъпки.

 1. Отидете до портала на сървъра за ReaderExtensions (http://[servername]:[port]/ReaderExtensions).
 2. Качете PDF файла.
 3. Изберете правата за ползване, които искате да приложите към PDF файла (необходима ви е опцията Попълване на формуляр, ако искате да попълните PDF формуляра и да запазите данните).

 4. Запазете получения PDF на компютъра.

Забележка: Сървърът за Reader Extensions е LiveCycle продукт, който се разгръща в корпоративна среда. По тази причина това решение не е рентабилно, ако искате да разрешите само няколко формуляра или PDF файла.

Допълнителна информация

За да извършвате и запазвате промени в PDF файл, ви е необходим лиценз за Adobe Acrobat. Промените, които обикновено изискват Adobe Acrobat, включват въвеждане на текст, запазване на PDF формуляр и добавяне на коментари.