Тези инструкции са за Windows. Ако използвате Mac, вижте Отстраняване на проблеми с игрите, видеото, аудиото | Flash Player | Mac

Информация за Flash Player

Ако на вашия компютър е инсталиран Flash Player, следващото поле показва версията на Flash Player и операционната ви система. Ако няма инсталиран Flash Player, се появява съобщение за грешка.

 

Проблем

Имате проблеми с видео, аудио или игри, които използват Flash Player.

Решения

1. Уверете се, че е инсталирана най-новата версия на Flash Player

 1. Уверете се, че сте инсталирали най-новата версия на Flash Player. 

2. Деактивирайте ActiveX филтрирането (ако използвате Internet Explorer 9)

 1. В Internet Explorer изберете Tools > Safety (Инструменти > Безопасност). Ако ActiveX филтрирането е избрано, махнете отметката.

  Изберете Tools, Safety (Инструменти, Безопасност), изчистете ActiveX Filtering (ActiveX филтриране)
 2. Затворете Internet Explorer и след това го рестартирайте.

3. Активирайте добавките на Flash Player (ако използвате Internet Explorer)

 1. Изберете Tools > Manage Add-ons (Инструменти > Управление на добавките).

  Изберете Tools, Manage Add-ons (Инструменти, Управление на добавките)
 2. В екрана Manage Add-ons (Управление на добавките), в левия прозорец, в Show (Показване) изберете All add-ons (Всички добавки) от изскачащото меню. Всички добавки за Internet Explorer са изброени в десния панел.

  Изберете всички добавки
   
 3. В десния панел, в Adobe Systems Incorporated (Вградени системи на Adobe) изберете Shockwave Flash Object и щракнете върху Enable (Активирай). След това щракнете върху Close (Затвори).

  Изберете Shockwave Flash Object (Обект на Shockwave Flash) и щракнете върху Enable (Активирай)
   
 4. Затворете Internet Explorer и го рестартирайте.

4. Уверете се, че имате последната версия на Flash Player (ако използвате Chrome)

Не е задължително да инсталирате Flash Player, ако използвате Chrome. Flash Player е вграден в Chrome и е активиран по подразбиране. Chrome автоматично се актуализира, когато са налични нови версии на Flash Player. За да сте сигурни, че сте инсталирали най-новата версия на Chrome и имате най-новата версия на Flash Player, изберете Chrome > About Google Chrome (За Google Chrome).

 • Ако видите съобщението “Google Chrome is up-to-date” (Google Chrome е актуализиран), то вие имате най-новата версия на Chrome. 
 • Ако Chrome не е актуализиран, щракнете върху Update Now (Актуализирай сега). 

5. Изтрийте всички данни от сърфирането във Flash Player

 1. Щракнете върху Start > Control Panel (Старт > Контролен панел).
 2. Щракнете два пъти върху Flash Player.
 3. В Flash Player Settings Manager (Управление на настройките на Flash Player) щракнете върху Advanced (Разширени).

 4. В раздела Browsing Data and Settings (Данни от сърфирането и настройки) щракнете върху Delete All (Изтрий всички).

  Щракнете върху Delete All (Изтрий всички)

6. Премахнете кеша на Flash Player

 1. На вашия компютър изберете Start > Run (Старт > Изпълнение). (В Windows 7 щракнете върху Start (Старт) и въведете Search Programs and Files.)

 2. Въведете %appdata%\Adobe и щракнете върху ОК.

  Въведете %adddata% \Adobe и щракнете върху OK
 3. Изтрийте папката на Flash Player.
 4. Повторете стъпка 1 и въведете %appdata%\Macromedia.

 5. Изтрийте папката на Flash Player.

7. Деактивирайте хардуерното ускорение на Flash Player

 1. Щракнете с десния бутон на мишката върху полето с версията на Flash Player, показано по-горе.

 2. Щракнете върху Settings (Настройки).
 3. В раздел Display (Показване) махнете отметката от квадратчето Enable Hardware Acceleration (Разреши хардуерното ускорение), ако има отметка.

  Махнете отметката от квадратчето Enable Hardware Acceleration (Разреши хардуерното ускорение)

8. Увеличете лимита за съхранение за конкретен уеб сайт

Направете тази стъпка само ако имате проблеми с конкретния уеб сайт.

 1. Отидете на страница Flash Player Storage Settings (Настройки за съхранение на Flash Player). Тази страница ви позволява да промените настройките за съхранение за уеб сайтовете, които сте посетили.
 2. От списъка с посетени уеб сайтове изберете уеб сайта, с който имате проблеми.

 3. Преместете плъзгача на 10 MB.

  Преместете горния плъзгач на 10 MB

9. Съобщете за проблема във форума на Flash Player

Ако все още имате проблеми, съобщете за тях във форума на Flash Player.

10. Деактивирайте функционалността на RealPlayer

Деактивирайте функционалността на RealPlayer (Изтегляне и записване), ако използвате Flash Player 11.3 в Mozilla Firefox. За да направите това, вижте проблем №1 в Проблеми | Flash Player 11.3 | Mozilla Firefox