Flash Player е интегриран в Microsoft Edge на Windows 10.
Не е необходимо да инсталирате Flash Player.

Активирайте Flash Player

Разреши Flash в Edge

Изпълнете следните стъпки, за да разрешите Flash съдържание в Microsoft Edge:

 1. Във вашия компютър отворете Microsoft Edge.

 2. В горния десен ъгъл щракнете върху иконата .

 3. Щракнете върху Настройки близо до дъното на менюто, което се показва

 4. Щракнете върху Преглед на разширените настройки в заглавната част на Разширени настройки.

 5. Превключете настройката Използвай Adobe Flash Player на Вкл.

Разреши Flash съдържание за уеб сайта

 1. В Microsoft Edge отидете до сайта, чието Flash съдържание не се показва

 2. В горната дясна част на адресната лента може да забележите иконата

 3. Щракнете върху иконата , с което ще се покаже надписът Съдържанието на Adobe Flash беше блокирано

 4. Щракнете върху Позволи веднъж или Позволявай винаги, за да позволите на Flash съдържанието в тази страница да се изпълни само веднъж или да се изпълнява винаги

Алтернативен начин

 1. В Microsoft Edge отидете до сайта, чието Flash съдържание не се показва

 2. В горната лява част на адресната лента ще забележите иконата  или

 3. Щракнете върху тази икона

 4. Щракнете върху Позволи Adobe Flash

 5. Опреснете страницата, като използвате бутона Опресни

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност