Забележка: Посетете Страницата за помощ и поддръжка на Adobe Flash Player, за да получите съдействие за най-важните проблеми. Деинсталирайте Flash Player, рестартирайте компютъра си и инсталирайте най-новата версия на Flash Player, преди да продължите с препоръките в тази статия. За повече информация вижте Проблеми при инсталирането | Flash Player | Windows.

Проблемите със системния регистър могат да попречат на инсталирането на Flash Player

Повреден системен регистър на Windows или неправилни настройки на разрешенията в регистъра могат да ви попречат да инсталирате Flash Player.

Симптомите могат да включват:

 • След инсталиране на Flash Player уеб страниците със съдържание на разширена мултимедия работят правилно, докато рестартирате компютъра си. Flash Player автоматично се деинсталира, след като рестартирате компютъра.
 • По време на инсталацията ще видите съобщението за грешка „Неуспешно инсталиране“. За отстраняване на проблема вижте Проблеми при инсталирането | Flash Player | Windows.
 • Инсталацията ви на Flash Player завършва без грешка, но не можете да виждате съдържание на разширена мултимедия в Internet Explorer.
 • Някои сайтове ви казват, че не разполагате с правилната версия на Flash Player, въпреки че сте инсталирали най-новата версия.
 • Някои сайтове ви казват да преинсталирате Flash Player, но след като го направите, виждате същото съобщение.

Задаването на разрешения понякога може да е сложно за изпълнение, но в повечето случаи можете да инсталирате и използвате Adobe Flash Player, ако сте влезли в акаунт на администратор на Windows. За допълнителна информация се свържете с вашия системен администратор или прочетете документацията на Windows.

Решение: Направете промени в системния регистър, за да отстраните проблемите

Предупреждение! Следвайки насоките по-долу, вие модифицирате системния регистър на Windows. Една грешка може да причини сериозна вреда на системата и може да се наложи да преинсталирате операционната система.

Ако не сте уверени, че ще се справите с редактирането на регистъра, поискайте помощ от системния администратор или друг ИТ специалист.

Ако решите да продължите, първо архивирайте целия твърд диск и създайте точка за възстановяване на системата на Windows.

Не може да се търси отговорност от Adobe Systems за щети, възникнали в резултат от вашето изпълнение на тези инструкции.

От експерт: Как се коригират разрешенията на Windows за Flash Player

В това видео Крис Кемпбъл от Adobe Systems обяснява как да коригирате проблем в регистъра на Windows, който води до автоматично деинсталиране на Flash Player.

 1. Изтеглете и инсталирайте Flash Player.
 2. Уверете се, че сте влезли в акаунт на администратор на Windows.
 3. Изтеглете SubInACL от центъра за изтегляне на файлове на Microsoft на компютъра си.
 4. Щракнете двукратно върху файла subinacl.msi. Следвайте инструкциите за инсталиране. Уверете се, че инсталирате SubInACL (subinacl.exe) в следната папка: C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools.
 5. Изтеглете файла reset_fp.zip, който е прикачен към тази форумна публикация: https://forums.adobe.com/thread/987370.
 6. Отворете файла reset_fp.bat.zip и разархивирайте файла reset_fp.bat в следната папка: C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools.
  Забележка: Уверете се, че файлът reset_fp.bat и файлът subinacl.msi са в една и съща папка.
 7. В Windows Vista и Windows 7 щракнете с десен бутон върху файла reset_fp.bat и изберете Изпълнявай като администратор. В Windows XP щракнете двукратно върху файла. Появява се прозорец за команда със следното съобщение: „Изпълнението ще отнеме само няколко секунди.“. Изчакайте файлът да завърши действието.
 8. Изтеглете и инсталирайте Flash Player.
 9. За да потвърдите, че инсталирането на Flash Player е успешно, посетете страницата Търсене наверсия | Flash Player.
 10. Рестартирайте компютъра и потвърдете инсталацията на Flash Player, като посетите страницата Откриване на версията | Flash Player.