Съдържанието не се извежда правилно в Breeze Presenter

Съществува проблем за потребители, които имат инсталирани както Breeze Presenter, така и Adobe Flash Player 9 на своите машини. При опит за създаване на Breeze презентации с вграден Flash, съдържанието не се извежда правилно.

Проблемът възниква поради промяна в регистрирането на компонент на Flash Player, който е несъвместим с предишни конвенции за именуване.

При версии на Flash Player до Flash Player 8 контейнерът на Shockwave ActiveX се идентифицира като „ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1.” При Flash Player 9 се идентифицира като „ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.9.” Тъй като Breeze Presenter търси „ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.1”, той не очаква или не разпознава новата конвенция за именуване, при което публикуването е неуспешно.

Решение: Инсталиране на DLL

Техническият отдел е създал DLL, който разрешава проблема. Това решение сега е в включено в актуализацията на Presenter с последната версия на Connect, който използва версия 6.0, компилация 432 v1 на Presenter.

За да адресирате този проблем, без да надграждате до последното издание, следвайте стъпките за инсталиране на DLL.

Моля, вземете под внимание: трябва да е инсталирана версия 5.1.269, компилация 269 на Breeze Presenter. Проверете своята версия, като отидете до Breeze > За Breeze Presenter. Не се поддържа инсталиране или използване на корекцията с предишни версии на Presenter, тъй като това може да има неочаквани резултати.

Деинсталирайте Flash Player 9, след което преинсталирайте Flash Player 8, който продължава да работи без проблем.

За инструкции относно деинсталирането на Flash Player вижте Как се деинсталира корекцията за Adobe Flash Player и ActiveX Control.

За инструкции относно преинсталирането на архивирана версия на Flash Player 8 вижте Архивирани версии на Flash Player.