Имате проблем с инсталирането на Adobe Flash Player? Открийте своя проблем и опитайте съответстващото решение.

1. Проверили ли сте дали Flash Player е вече инсталиран на вашия компютър?

2. Подканени ли сте да затворите браузъра?

В Safari инсталиращата програма трябва да затвори браузъра, за да продължи с инсталирането.

Следвайте тези инструкции.

3. Проверили ли сте дали Flash Player е активиран във вашия браузър?

За Firefox в която и да е ОС вижте Активиране на Flash Player за Firefox.

За Safari в ОС на Mac вижте Активиране на Flash Player за Safari.

За Google Chrome вижте Активиране на Flash Player за Chrome.

За Opera вижте Активиране на Flash Player за Opera.

4. Инсталиращата програма започна ли инсталирането?

Не знаете къде е била изтеглена инсталиращата програма за Flash Player.

По подразбиране файловете се изтеглят и съхраняват в папката „Downloads“ (Изтегляния), освен ако местоположението за "Запиши в" не се промени ръчно.

  1. След изтегляне на Flash Player затворете всички браузъри.
  2. Намерете файла за инсталиране на Flash Player. Освен ако не сте посочили друго, файлът се запазва във вашата папка с изтеглени файлове.
  3. Щракнете двукратно върху файла за инсталиране, за да започнете инсталирането на Flash Player.

Изберете Window > Downloads или натиснете Option+Command+L. Щракнете с натиснат клавиш Control върху изтегления файл и изберете „Показване във Finder“.

5. Не можете ли да разрешите проблема?

Богатото на медия съдържание не работи и не знаете какъв е проблемът.

Деинсталирайте Flash Player и направете чисто инсталиране на Flash Player.

6. Имате ли проблеми с паролата?

Ако не можете да се удостоверите успешно, проверете потребителското си име и паролата. Използвайте вашите идентификационни данни за системата, а не вашия Adobe ID.

Проверете потребителското си име и паролата за системата
Въведете потребителското си име и паролата за системата, когато бъдете подканени

Все още ли изпитвате проблеми?

Ако все още изпитвате проблеми при инсталирането на Adobe Flash Player, опитайте да изтеглите инсталиращата програма директно от следните сайтове:

Вижте също:

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност