Използвайте постъпковото ръководство за отстраняване на инсталационни проблеми с Adobe Flash Player в Windows 7 и по-стари версии. Намерете връзки към полезни ресурси за разрешаване на проблеми с Adobe Flash Player.

Имате проблем с инсталирането на Adobe Flash Player? Открийте своя проблем и опитайте съответстващото решение.

1. Проверили ли сте дали Flash Player е вече инсталиран на вашия компютър?

2. Подканени ли сте да затворите браузъра?

В Internet Explorer инсталиращата програма трябва да затвори браузъра, за да продължи с инсталирането.

Следвайте тези инструкции.

Освен това, ако някое приложение използва вече инсталирана версия на Flash Player, инсталиращата програма на Flash Player не може да работи правилно. В този случай затворете всички приложения и опитайте отново.

3. Проверили ли сте дали Flash Player е активиран във вашия браузър?

За Internet Explorer вижте Активиране на Flash Player за Internet Explorer.

За Firefox в която и да е ОС вижте Активиране на Flash Player за Firefox.

За Safari в ОС на Mac вижте Активиране на Flash Player за Safari.

За Google Chrome вижте Активиране на Flash Player за Chrome.

За Opera вижте Активиране на Flash Player за Opera.

4. Получавате ли грешки, съдържащи проблеми с ActiveX?

Деактивирайте ActiveX филтрирането за Flash Player, за да работи правилно.

Вижте Как да включите или изклютите „ActiveX филтриране“ в IE9, IE10 и IE11.

5.Инсталиращата програма започна ли инсталирането?

Инсталиращата програма за Flash Player трябва да ви подкани да започнете инсталирането след завършване на изтеглянето. Ако не ви подкани, можете да стартирате инсталиращата програма директно от вашата папка с изтеглени файлове.

  1. След изтегляне на Flash Player затворете всички браузъри.
  2. Намерете файла за инсталиране на Flash Player. Освен ако не сте посочили друго, файлът се запазва във вашата папка с изтеглени файлове.
  3. Щракнете двукратно върху файла за инсталиране, за да започнете инсталирането на Flash Player.

За допълнителна помощ при откриване на изтеглени файлове вижте Намиране на файл, който сте изтеглили и Изтегляне на файлове от мрежата в помощта на Microsoft.

6.Изпитвате ли проблеми с права?

След инсталиране на Flash Player всичко работи правилно, докато рестартирате своя компютър. След като рестартирате, уеб страници ви подканват да инсталирате Flash Player отново.

Вижте Как да коригирам проблеми с правата в Windows за Flash Player?

7.   Инсталиращата програма на Flash Player не стартира?

Може да се наложи да актуализирате операционната си система, така че да е съвместима с цифровия сертификат (sha256) на инсталиращата програма. Следните операционни системи изискват актуализация:

  • Windows XP Ако вашата операционна система е Windows XP и работи със Service Pack 2 или по-стар, надстройте до Service Pack 3.
  • Windows Vista Ако вашата операционна система е Windows Vista SP2, изтеглете актуализацията за нея от Microsoft Support.
  • Windows Server 2008 Ако вашата операционна система е Windows Server 2008 SP2, изтеглете актуализацията за нея от Microsoft Support.

Все още ли изпитвате проблеми?

Ако все още изпитвате проблеми при инсталирането на Adobe Flash Player, опитайте да изтеглите инсталиращата програма:

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност