Проблем

Щракването с десния бутон и избирането на опцията „Превключване на цял екран“ не работи в JW Player.

Решение

Не използвайте опцията за щракане с десен бутон (контекстното меню), за да превключите към цял екран. Използвайте опцията „Цял екран“ в долната лента. Ако сте избрали веднъж контекстното меню, изберете го отново, преди да използвате опцията „Цял екран“ в долната лента.

Този материал е лицензиран под лиценз Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported  Публикациите в Twitter™ и Facebook не попадат под клаузите на Creative Commons.

Правни бележки   |   Правила за онлайн поверителност